Öva skriva

Svenska
1-3

Ger eleverna möjlighet att skapa en funktionell handstil. Öva skriva tränar motorik, textning och skrivstil på ett strukturerat sätt.


Tryckta läromedel

Öva skriva 1 Lutande textning Öva skriva 1 Lutande textning
Öva skriva 1 Lutande textning
Utgivningsdatum 2004-11-18
32 Sidor
ISBN 9789127737334
Häftad
Provläs
Öva skriva 2 Skrivstilsbokstäver Öva skriva 2 Skrivstilsbokstäver
Öva skriva 2 Skrivstilsbokstäver
Utgivningsdatum 2004-11-10
32 Sidor
ISBN 9789127737341
Häftad
Provläs
Öva skriva 3 Skrivstilstext Öva skriva 3 Skrivstilstext
Öva skriva 3 Skrivstilstext
Utgivningsdatum 2004-11-10
32 Sidor
ISBN 9789127737358
Häftad
Provläs

Om Öva skriva

Öva skriva 1 - Lutande textning

Eleverna textar bokstäver och övar sin motorik genom att rita färdigt bilder och mönster.

Öva skriva 2 - Skrivstilsbokstäver 

Först övar eleverna bokstavsformerna med hjälp av mönster och figurer. Sedan skriver de bokstäver, ord och korta meningar.

Öva skriva 3 - Skrivstilstext

Här tränas skrivstilen ytterligare. Eleverna skriver bokstäver, ord och meningar samt läser och skriver av skrivstilstext.