Öva skriva

Ger eleverna möjlighet att skapa en funktionell handstil. Öva skriva tränar motorik, textning och skrivstil på ett strukturerat sätt.

Tryckta läromedel

Öva skriva 2 Skrivstilsbokstäver
Häftad 32 sidor. 2004-11-10. ISBN 9789127737341
59 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Öva skriva 3 Skrivstilstext
Häftad 32 sidor. 2004-11-10. ISBN 9789127737358
59 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Öva skriva 1 Lutande textning
Häftad 32 sidor. 2004-11-18. ISBN 9789127737334
59 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Öva skriva

Öva skriva 1 - Lutande textning

Eleverna textar bokstäver och övar sin motorik genom att rita färdigt bilder och mönster.

Öva skriva 2 - Skrivstilsbokstäver 

Först övar eleverna bokstavsformerna med hjälp av mönster och figurer. Sedan skriver de bokstäver, ord och korta meningar.

Öva skriva 3 - Skrivstilstext

Här tränas skrivstilen ytterligare. Eleverna skriver bokstäver, ord och meningar samt läser och skriver av skrivstilstext.