Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

LäsSexan

Kartläggningstester för åk 6

Kartlägg elevernas ordavkodning och läsflyt i årskurs 6.

Läs mer...
LäsSexan - Kartläggningstester för åk 6 LäsSexan - Kartläggningstester för åk 6
LäsSexan - Kartläggningstester för åk 6

LäsSexan - Kartläggningstester för åk 6

Utkom 7 juli 2014

ISBN
9789127437968
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om LäsSexan

Inom läsforskningen förordas att kartlägga och säkerställa elevers läsförmåga. En viktig del i läsförmågan är ordavkodningen, vilken behöver följas upp och kartläggas. Detta gäller inte bara för yngre nybörjarläsare utan även för elever i senare årskurser. Särskilt angeläget är det att utröna med vilket flyt ordavkodningen sker, eftersom ett bristfälligt läsflyt påverkar läsförståelsen negativt.

LäsSexans två kartläggningsprov, Vilket ord är rätt stavat? och Vilket ord låter som ett riktigt ord? är normerade på höstterminen i årskurs 6 på 557 elever. Proven mäter ortografisk och fonologisk läsning, och ger information om färdighet i ordavkodning och läsflyt. De tar bara tre minuter vardera att genomföra och kan göras i grupp.

Kartläggningen hjälper dig som lärare att identifiera de elever som behöver träna sitt läsflyt, och kan utgöra ett underlag för hur du bör anpassa undervisningen. Genom proven får du också indikationer på om det är något särskilt som behövs tränas inför nationella proven.

Inom läsforskningen förordas att kartlägga och säkerställa elevers läsförmåga. En viktig del i läsförmågan är ordavkodningen, vilken behöver följas upp och kartläggas. Detta gäller inte bara för yngre nybörjarläsare utan även för elever i senare årskurser. Särskilt angeläget är det att utröna med vilket flyt ordavkodningen sker, eftersom ett bristfälligt läsflyt påverkar läsförståelsen negativt.

LäsSexans två kartläggningsprov, Vilket ord är rätt stavat? och Vilket ord låter som ett riktigt ord? är normerade på höstterminen i årskurs 6 på 557 elever. Proven mäter ortografisk och fonologisk läsning, och ger information om färdighet i ordavkodning och läsflyt. De tar bara tre minuter vardera att genomföra och kan göras i grupp.

Kartläggningen hjälper dig som lärare att identifiera de elever som behöver träna sitt läsflyt, och kan utgöra ett underlag för hur du bör anpassa undervisningen. Genom proven får du också indikationer på om det är något särskilt som behövs tränas inför nationella proven.