Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läshoppet kopieringsunderlag

Kapitelböckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som eller som läsläxa. Kopieringsunderlaget innehåller arbetsblad och läsförståelsefrågor - allt material samlat i ett häfte! Nivåböckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som läsläxa eller vid diagnostisering. Kopieringsunderlaget till nivåböckerna innehåller klassöversikter, läsprotokoll, arbetsblad eller läsförståelsefrågor - allt material samlat i ett häfte!

Läs mer...
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker

Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker

Utkom 13 juni 2019

Isbn
9789127457317
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Utkom 13 jun 2019
ISBN 9789127457317
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Utkom 13 jun 2019
ISBN 9789127457317
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Ingen Författare
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker

Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker

Utkom 12 juni 2019

Isbn
9789127457324
Sidantal
47
Du har nått den maximala köpsumman.
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Utkom 12 jun 2019
ISBN 9789127457324
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Utkom 12 jun 2019
ISBN 9789127457324
233 kr
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Ingen Författare
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker

Om Läshoppet kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag till nivåböckerna

Läshoppet kopieringsunderlag till nivåböckerna innehåller arbetsblad, läsprotokoll och klassöversikter till de olika titlarna som ingår i Läshoppets paket med nivåböcker.

Det finns åtta paket med nivåböcker. I varje paket finns det fyra olika titlar:
Nivå 1:
Ali och Mina
Leo och Uno

Nivå 2:
Salem
Bodil och Ida

Nivå 3:
Pella
Sally Smart

Nivå 4:
Fakta om yrken
Fakta om årstiderna

Materialet kan användas för att låta eleverna arbeta vidare med den lästa texten eller som stöd för att synliggöra elevernas läsförståelse. Läsprotokollen och klassöversikterna fungerar som dokumentation för elevernas läsning.

Kopieringsunderlagen till de tidigare nivåböckerna i Läshoppet hittar du under extramaterial.

Kopieringsunderlag till kapitelböckerna

Läshoppet kopieringsunderlag innehåller läsförståelsefrågor, arbetsblad och klassöversikter till de olika titlarna som ingår i Läshoppets kapitelböcker.

Materialet kan användas för att låta eleverna arbeta vidare med den lästa texten eller som stöd för att synliggöra elevernas läsförståelse.

Läshoppet, kapitelbok

Kapitelböckerna passar för den läsare som är redo att gå vidare från böckerna på nivå 4 och som befinner sig på steg 6-7 i dimensionen Flyt i läsning i boken God Läsutveckling.

Läs mer

Läshoppet, Nivå 1

Böcker för den första läsningen som främjar en god läsutveckling. Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4-6 i dimensionen ordavkodning.

Läs mer

Läshoppet Nivå 2

Nivåindelade böcker som följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. Nivå 2 passar den läsare som befinner sig på steg 7 i ovan nämnda dimension. 

Läs mer

Läshoppet, Nivå 3

Nivåindelade böcker som följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. Nivå 3 passar den läsare som befinner sig på steg 8 i ovan nämnda dimension. 

Läs mer

Läshoppet Nivå 4

Nivåindelade böcker som följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. Nivå 4 passar den läsare som befinner sig på steg 9-13 i ovan nämnda dimension. 

Läs mer