Läshoppet kopieringsunderlag

Svenska
1-3

Kapitelböckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som eller som läsläxa. Kopieringsunderlaget innehåller arbetsblad och läsförståelsefrågor - allt material samlat i ett häfte! Nivåböckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som läsläxa eller vid diagnostisering. Kopieringsunderlaget till nivåböckerna innehåller klassöversikter, läsprotokoll, arbetsblad eller läsförståelsefrågor - allt material samlat i ett häfte!


Tryckta läromedel

Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag kapitelböcker Nyhet
Utgivningsdatum 2019-06-13
96 Sidor
ISBN 9789127457317
Provläs
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker
Läshoppet Kopieringsunderlag nivåböcker Nyhet
Utgivningsdatum 2019-06-12
47 Sidor
ISBN 9789127457324
Provläs

Om Läshoppet kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag till nivåböckerna

Läshoppet kopieringsunderlag till nivåböckerna innehåller arbetsblad, läsprotokoll och klassöversikter till de olika titlarna som ingår i Läshoppets paket med nivåböcker.

Det finns åtta paket med nivåböcker. I varje paket finns det fyra olika titlar:
Nivå 1:
Ali och Mina
Leo och Uno

Nivå 2:
Salem
Bodil och Ida

Nivå 3:
Pella
Sally Smart

Nivå 4:
Fakta om yrken
Fakta om årstiderna

Materialet kan användas för att låta eleverna arbeta vidare med den lästa texten eller som stöd för att synliggöra elevernas läsförståelse. Läsprotokollen och klassöversikterna fungerar som dokumentation för elevernas läsning.

Kopieringsunderlagen till de tidigare nivåböckerna i Läshoppet hittar du under extramaterial.

Kopieringsunderlag till kapitelböckerna

Läshoppet kopieringsunderlag innehåller läsförståelsefrågor, arbetsblad och klassöversikter till de olika titlarna som ingår i Läshoppets kapitelböcker.

Materialet kan användas för att låta eleverna arbeta vidare med den lästa texten eller som stöd för att synliggöra elevernas läsförståelse.