Läs tillsammans

Två och två, tre och tre, hela klassen

Svenska
1-3

Läsning behöver tränas vid många tillfällen och på många varierade sätt. I Läs tillsammans växelläser eleverna högt med en eller flera kamrater. Med totalt 30 texter kan eleverna träna flyt, förståelse och inlevelse två och två, tre och tre eller i helklass.


Tryckta läromedel

Läs tillsammans Läs tillsammans
Läs tillsammans
Utgivningsdatum 2017-05-11
100 Sidor
ISBN 9789127449022
Specialbindning
Provläs

Om Läs tillsammans

Läs tillsammans består av en textbank med korta dialoger och teaterstycken som eleverna läser för varandra i mindre grupper eller i hela klassen. Samtidigt tränar de på att våga tala inför andra, förstå vad de läser och att läsa med inlevelse och känsla.

Växelläsning kräver att alla lyssnar och följer med i texten för att vara beredda att ta vid är det är deras tur.

Texterna ligger på kopieringsunderlag och är indelade efter svårighetsgrad och antal "roller". Genom att de har progression i sin omfattning och svårighetsgrad kan varje elev träna på sin rekniska läsnivå. De olika teaterstyckena är i första hand tänkta för högläsning men kan förstås också dramatiseras och spelas upp för publik.