Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärmiljöer som medel för progression

Att lärmiljön på förskolan är en viktig komponent för barns utveckling och lärande är de flesta överens om. Men hur kan vi använda den på bästa sätt för att bidra till progression i barnens lärande? Hur kan vi skapa en röd tråd i våra materialerbjudanden så att barnen får möta alla läroplanens målområden under sin tid på förskolan?

Läs mer...
Förskoleserien Lärmiljöer som medel för progression Förskoleserien Lärmiljöer som medel för progression
Förskoleserien Lärmiljöer som medel för progression
Nyhet

Förskoleserien Lärmiljöer som medel för progression

ISBN 9789127465039
Utkom 7 mars 2024
ISBN
9789127465039
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lärmiljöer som medel för progression

I den här boken visar Anna Lund hur ni på er förskola kan designa en lärmiljö som möjliggör utmaningar på barnets egen nivå och hur ni kan uppnå en likvärdig lärmiljö över avdelningarna. Genomgående finns frågor för reflektion och till boken finns en studiehandledning som kan laddas ner kostnadsfritt på nok.se.

Sagt om boken:

”Det lyfts fram flera exempel från praktiken med väl beskrivna projekt som i stegform beskriver progressionen i lärandet och hur miljö och material blir medel i barnets inlärning. Lärmiljöer som medel för progression passar utmärkt för det nya arbetslaget, den nya förskolan eller för den verksamhet som vill göra ett omtag och utveckla barnens lärmiljö med utmaningar och stöd till pedagogerna.”
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 9, 2024

I den här boken visar Anna Lund hur ni på er förskola kan designa en lärmiljö som möjliggör utmaningar på barnets egen nivå och hur ni kan uppnå en likvärdig lärmiljö över avdelningarna. Genomgående finns frågor för reflektion och till boken finns en studiehandledning som kan laddas ner kostnadsfritt på nok.se.

Sagt om boken:

”Det lyfts fram flera exempel från praktiken med väl beskrivna projekt som i stegform beskriver progressionen i lärandet och hur miljö och material blir medel i barnets inlärning. Lärmiljöer som medel för progression passar utmärkt för det nya arbetslaget, den nya förskolan eller för den verksamhet som vill göra ett omtag och utveckla barnens lärmiljö med utmaningar och stöd till pedagogerna.”
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 9, 2024