Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klara svenskan åk 4

Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4

Klara svenskan är ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga textskapare. Ger dig som pedagog hela det centrala innehållet men även utrymme för egenplanerade aktiviteter.

Läs mer...
Klara svenskan åk 4 Affischer Klara svenskan åk 4 Affischer
Klara svenskan åk 4 Affischer

Klara svenskan åk 4 Affischer

Utkom 9 januari 2018

ISBN
9789127452428
Typ
Specialbindning
Sidantal
4
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära
Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära

Utkom 20 april 2015

ISBN
9789127438019
Typ
Häftad
Sidantal
64
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva
Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva

Utkom 20 april 2015

ISBN
9789127438026
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära
Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära
Övrigt

Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära

Utkom 21 augusti 2015

ISBN
9789127442047
Typ
Övrigt
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb Klara svenskan åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Klara svenskan åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Övrigt

Klara svenskan åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

Utkom 20 augusti 2015

ISBN
9789127438002
Typ
Övrigt
Sidantal
333
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Solhjärtat, pocket Klara svenskan åk 4 Solhjärtat, pocket
Klara svenskan åk 4 Solhjärtat, pocket
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 4 Solhjärtat, pocket

Utkom 28 januari 2019

ISBN
9789127455139
Typ
Häftad
Sidantal
172
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Solhjärtats hemlighet lättläst Klara svenskan åk 4 Solhjärtats hemlighet lättläst
Klara svenskan åk 4 Solhjärtats hemlighet lättläst
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 4 Solhjärtats hemlighet lättläst

Utkom 4 mars 2020

ISBN
9789127457560
Typ
Häftad
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Kompletterande Lh för språkstöd Klara svenskan åk 4 Kompletterande Lh för språkstöd
Klara svenskan åk 4 Kompletterande Lh för språkstöd
Statsbidrag Läromedel

Kompletterande Lärarhandledning för språkstöd

Utkom 22 mars 2022

ISBN
9789127460430
Licenstid
365 dagar
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 4 Lärarwebb 12 mån Klara svenskan åk 4 Lärarwebb 12 mån
Klara svenskan åk 4 Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Klara svenskan åk 4 Lärarwebb 12 mån

Utkom 28 februari 2019

ISBN
9789127455603
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Klara svenskan

Andra intressanta titlar

Om Klara svenskan

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. 

Arbeta utifrån cirkelmodellen

Arbetet i Klara svenskan utgår från Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge  återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp.

Fas 2 – Texttypens syfte, struktur och kännetecken
Ni går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket.

Fas 3 – Gemensam text
Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande.

Fas 4 – Individuell text
Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.

Ett helst fantastiskt läromedel, så komplett! Tina Facius, Marieborgsskolan i Västervik

 

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan

I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna.

Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb där du får tillgång till alla modelltexter och kopieringsunderlag. Lärarwebben får du tillgång till i 12 månader. Därefter kan du köpa webben separat för 249 kronor.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning

Den kompletterande lärarhandledningen för språkstödjande undervisning underlättar för dig som lärare att ytterligare inkludera elever med svenska som andraspråk i arbetet med Klara svenskan och elevboken Tala, Läsa, Skriva. Handledningen innehåller språkstödjande tillägg till de befintliga lektionsuppläggen i den ordinarie handledningen. Den innehåller även bearbetade texter samt extra kopieringsunderlag. Materialet finns även på webben och du når detta via en unik kod på insidan av handledningens omslag. Denna kod gäller i ett år.

Elevboken Tala, läsa, skriva

Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper:
* Återberättande text (dagbok)
* Faktatext (beskrivande faktatexter inom historia och NO)
* Berättande text (saga, myt, fantasy)
* Instruerande text (instruktioner, symboler)Solhjärtats hemlighet 

I åk 4 finns pocketboken, Solhjärtats hemlighet, som ett valfritt komplement till avsnittet om Berättande text. Solhjärtats hemlighet är en fantasyberättelse som är skriven av Pär Sahlin. Till varje kapitel i boken finns på, mellan- och bortomfrågor om ni vill fördjupa er i texten. Frågorna ligger under extramaterial på nok.se.

Solhjärtats hemliget, lättläst 

Solhjärtats hemlighet finns även i en lättlästbearbetad version. För bearbetningen står Hanna Wallsten. Till varje kapitel finns på-, mellan- och bortomfrågor. Dessa ligger under extramaterialet på nok.se.

Stödstrukturer som affischer

Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. De olika texttypernas grafiska stödstrukturer finns nu som skrivbara affischer tänkta att användas vid undervisningen om texttyperna och vid klassens gemensamma skrivande (cirkelmodellens fas 3). Affischerna är 4 st/årskurs i A1-format (60 x 84 cm). Ytan är blank och går att anteckna på med whiteboardpenna, för att sedan torkas av.

Klara svenskan affisch

Elevboken Språklära – med digital färdighetsträning

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap, språkbruk, satslära och språkhistoria. Till Språkläran ingår digital färdighetsträning.
Innehållet finns också att köpa som separat kopieringsunderlag.

Kostnadsfritt extramaterial

För att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag.

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. 

Arbeta utifrån cirkelmodellen

Arbetet i Klara svenskan utgår från Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge  återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp.

Fas 2 – Texttypens syfte, struktur och kännetecken
Ni går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket.

Fas 3 – Gemensam text
Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande.

Fas 4 – Individuell text
Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.

Ett helst fantastiskt läromedel, så komplett! Tina Facius, Marieborgsskolan i Västervik

 

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan

I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna.

Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb där du får tillgång till alla modelltexter och kopieringsunderlag. Lärarwebben får du tillgång till i 12 månader. Därefter kan du köpa webben separat för 249 kronor.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning

Den kompletterande lärarhandledningen för språkstödjande undervisning underlättar för dig som lärare att ytterligare inkludera elever med svenska som andraspråk i arbetet med Klara svenskan och elevboken Tala, Läsa, Skriva. Handledningen innehåller språkstödjande tillägg till de befintliga lektionsuppläggen i den ordinarie handledningen. Den innehåller även bearbetade texter samt extra kopieringsunderlag. Materialet finns även på webben och du når detta via en unik kod på insidan av handledningens omslag. Denna kod gäller i ett år.

Elevboken Tala, läsa, skriva

Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper:
* Återberättande text (dagbok)
* Faktatext (beskrivande faktatexter inom historia och NO)
* Berättande text (saga, myt, fantasy)
* Instruerande text (instruktioner, symboler)Solhjärtats hemlighet 

I åk 4 finns pocketboken, Solhjärtats hemlighet, som ett valfritt komplement till avsnittet om Berättande text. Solhjärtats hemlighet är en fantasyberättelse som är skriven av Pär Sahlin. Till varje kapitel i boken finns på, mellan- och bortomfrågor om ni vill fördjupa er i texten. Frågorna ligger under extramaterial på nok.se.

Solhjärtats hemliget, lättläst 

Solhjärtats hemlighet finns även i en lättlästbearbetad version. För bearbetningen står Hanna Wallsten. Till varje kapitel finns på-, mellan- och bortomfrågor. Dessa ligger under extramaterialet på nok.se.

Stödstrukturer som affischer

Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. De olika texttypernas grafiska stödstrukturer finns nu som skrivbara affischer tänkta att användas vid undervisningen om texttyperna och vid klassens gemensamma skrivande (cirkelmodellens fas 3). Affischerna är 4 st/årskurs i A1-format (60 x 84 cm). Ytan är blank och går att anteckna på med whiteboardpenna, för att sedan torkas av.

Klara svenskan affisch

Elevboken Språklära – med digital färdighetsträning

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap, språkbruk, satslära och språkhistoria. Till Språkläran ingår digital färdighetsträning.
Innehållet finns också att köpa som separat kopieringsunderlag.

Kostnadsfritt extramaterial

För att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag.

Klara svenskan

Vad är Klara svenskan och hur arbetar man enligt cirkelmodellen? Emma Frey-Skött, Natur & Kultur, och författarna Pär Sahlin och Sara Rådling berättar!
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Presentation av Klara svenskan för åk 2-3

Presentation av Klara svenskan för åk 2-3

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Kostnadsfria affischer

Till Klara svenskan finns även tre kostnadsfria affischer – Redovisningsmonstret, Bokslukaren, Berättelseansiktet – som du kan beställa till din skola.

Beställ affischer