Handledning vid kris i grundskolan

Lärarlitteratur

Praktisk handledning och konkreta råd när det som inte får hända ändå händer. Boken hjälper pedagogen att skapa ordning när krisen inträffar, vilket även inkluderar råd för möten med massmedia och användning av sociala medier.


Tryckta läromedel

Handledning vid kris i grundskolan Handledning vid kris i grundskolan
Handledning vid kris i grundskolan
Utgivningsdatum 2014-01-22
56 Sidor
ISBN 9789127436008
Specialbindning
Provläs

Om Handledning vid kris i grundskolan

I de flesta grundskolor inträffar varje år oförut­sedda händelser som drabbar både barn och personal. Det kan vara olyckor, hot, våld, dödsfall eller allvarliga sjukdomar. Det är där­för av stor vikt att ha handlingsplaner som är enkla, strukturerade och som ger handfasta råd för att snabbt kunna skapa ordning och lugn i en krissituation.

Genom ett enkelt fliksystem är det lätt att hitta rätt handlingsplan. Korta texter och tydliga bilder beskriver hur du som personal ska agera vid till exempel ett dödsfall, en olycka eller en brand.

Boken tar också upp hur du går tillväga när du misstänker att ett barn far illa, om det kommer påverkade vårdnadshavare till skolan och vad du som tar emot massmedia bör tänka på. Boken vänder sig i första hand till skolchef och skolans krisgrupp, men fungerar också bra som stöd till övrig personal.

Denna nyreviderade upplaga visar även hur du ger första hjälpen och tar hand om sårskador. Den är dessutom utökad med tips att tänka på när skolan ska använda sig av sociala medier.