Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fritidshem Matematik - i aktiviteter och vardagliga situationer

Fritidshem Matematik - i aktiviteter och vardagliga situationer är tänkt att inspirera dig som fritidspedagog att planera aktiviteter som innehåller matematik. Detta genom att konkretisera och synliggöra matematiken som finns i vardagen.

Läs mer...
Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer
Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer

Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer

ISBN 9789127429925
Utkom 14 oktober 2013
ISBN
9789127429925
Typ
Inbunden
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Fritidshem Matematik

I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbetet med matematik handla om att ta vara på barns olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras. Fritidshemmets verksamhet ska vara ett stöd för barns lärande och utveckling och för de mål som finns i skolan.

Boken Fritidshem Matematik - i aktiviteter och vardagliga situationer vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga.
Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena:
* Språk och begrepp
* Tal och räkning
* Mått och mätning
* Sortera och klassificera
* Geometri och former
* Mönster


Boken innehåller en teoridel som beskriver vilken matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matte på fritids.
Alla aktiviteter har koppling till kursplanens mål i matematik.


Fritidshem Matematik i aktivitet och vardagliga situationer är skriven av Anna-Lena Lindekvist som är legitimerad lärare och har arbetat som småskollärare i 40 år. Hon har en fil. mag. i pedagogik, skriver en avhandling om matematiksvårigheter och är Gudrun Malmerstipendiat. Anna-Lena har en bred kunskap om matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare.

I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbetet med matematik handla om att ta vara på barns olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras. Fritidshemmets verksamhet ska vara ett stöd för barns lärande och utveckling och för de mål som finns i skolan.

Boken Fritidshem Matematik - i aktiviteter och vardagliga situationer vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga.
Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena:
* Språk och begrepp
* Tal och räkning
* Mått och mätning
* Sortera och klassificera
* Geometri och former
* Mönster


Boken innehåller en teoridel som beskriver vilken matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matte på fritids.
Alla aktiviteter har koppling till kursplanens mål i matematik.


Fritidshem Matematik i aktivitet och vardagliga situationer är skriven av Anna-Lena Lindekvist som är legitimerad lärare och har arbetat som småskollärare i 40 år. Hon har en fil. mag. i pedagogik, skriver en avhandling om matematiksvårigheter och är Gudrun Malmerstipendiat. Anna-Lena har en bred kunskap om matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare.