Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Värt att veta om barns sexualitet och integritet

I den här boken beskrivs vad barn på förskolan behöver för att kunna bibehålla och utveckla sin integritet, hur barns sexualitet kan ta sig uttryck och hur du som pedagog kan göra för att stötta barnen i detta. 

Läs mer...
Förskolepocket Värt att veta om barns sexualitet och integritet? Förskolepocket Värt att veta om barns sexualitet och integritet?
Förskolepocket Värt att veta om barns sexualitet och integritet?

Förskolepocket Värt att veta om barns sexualitet och integritet

ISBN 9789127460133
Utkom 30 september 2021
ISBN
9789127460133
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Förskolepocket

Andra intressanta titlar

Om Värt att veta om barns sexualitet och integritet

Medvetenheten kring vikten av att arbeta med barns integritet har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare kopplingen mellan Barnkonventionen och förskolans läroplan. Barns sexualitet är inte en lika etablerad fråga, men är ändå något som pedagoger inom förskolan hanterar dagligen. Samtidigt som de flesta inom förskolan vill finnas där och ge förutsättningar för en positiv utveckling kan frågan om barns sexuella utveckling kännas lite laddad och på vissa sätt svår att närma sig.

Boken är tänkt att ge dig kunskap om vad du som pedagog kan göra för att skapa en bra miljö på förskolan och hur du kan tänka och göra i olika knepiga situationer som uppstår. Hur begränsar man till exempel ett olämpligt beteende utan att framkalla skamkänslor hos ett barn? Var går gränserna mellan vanliga beteenden och beteenden som bör väcka vår oro?

I boken finns förslag på hur du tillsammans med sina kollegor kan hålla dessa frågor aktuella inom verksamheten samt stöd för hur ni får till en bra kommunikation med föräldrarna.

 

Sagt om boken:

En varm och ödmjuk bok som bjuder in läsaren på ett bra sätt och litar på att läsaren kan och vill göra rätt. Det känns super att det finns en bok att tipsa om som tar upp frågorna på ett så lättillgängligt sätt och som kan utgöra en utgångspunkt för arbetslagen. Det är lättare och bättre att diskutera de här ibland lite laddade frågorna utifrån en bok

Nathalie Simonsson, sexualupplysare och författare till Världens Viktigaste Bok

En viktig och välskriven bok! Den är inkluderande av läsaren med diskussionsfrågor och dilemman. Jag uppskattar att den är så lättillgänglig trots det tunga/viktiga innehållet. Jag längtar efter att kunna få diskutera de här frågorna med mina kollegor!

Isabelle Santos Andersson, förskollärare

Boken är en glädje att läsa. Den är inkännande, lyhörd och lugnande och det känns som att författaren verkligen känner målgruppen. En sådan här bok har saknats länge och jag tror att den har chans att vara till stor nytta för många.

Kalle Röcklinger, sexualupplysare

Boken tar barns sexualitet och nyfikenhet för självklar och på allvar. Här får man reflektera över konkreta situationer som kan uppstå på en förskola, liksom många tips hur man kan arbeta förebyggande med sexualitet och integritet. En självklar vägledning för alla i förskolan

Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning, RFSU

Medvetenheten kring vikten av att arbeta med barns integritet har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare kopplingen mellan Barnkonventionen och förskolans läroplan. Barns sexualitet är inte en lika etablerad fråga, men är ändå något som pedagoger inom förskolan hanterar dagligen. Samtidigt som de flesta inom förskolan vill finnas där och ge förutsättningar för en positiv utveckling kan frågan om barns sexuella utveckling kännas lite laddad och på vissa sätt svår att närma sig.

Boken är tänkt att ge dig kunskap om vad du som pedagog kan göra för att skapa en bra miljö på förskolan och hur du kan tänka och göra i olika knepiga situationer som uppstår. Hur begränsar man till exempel ett olämpligt beteende utan att framkalla skamkänslor hos ett barn? Var går gränserna mellan vanliga beteenden och beteenden som bör väcka vår oro?

I boken finns förslag på hur du tillsammans med sina kollegor kan hålla dessa frågor aktuella inom verksamheten samt stöd för hur ni får till en bra kommunikation med föräldrarna.

 

Sagt om boken:

En varm och ödmjuk bok som bjuder in läsaren på ett bra sätt och litar på att läsaren kan och vill göra rätt. Det känns super att det finns en bok att tipsa om som tar upp frågorna på ett så lättillgängligt sätt och som kan utgöra en utgångspunkt för arbetslagen. Det är lättare och bättre att diskutera de här ibland lite laddade frågorna utifrån en bok

Nathalie Simonsson, sexualupplysare och författare till Världens Viktigaste Bok

En viktig och välskriven bok! Den är inkluderande av läsaren med diskussionsfrågor och dilemman. Jag uppskattar att den är så lättillgänglig trots det tunga/viktiga innehållet. Jag längtar efter att kunna få diskutera de här frågorna med mina kollegor!

Isabelle Santos Andersson, förskollärare

Boken är en glädje att läsa. Den är inkännande, lyhörd och lugnande och det känns som att författaren verkligen känner målgruppen. En sådan här bok har saknats länge och jag tror att den har chans att vara till stor nytta för många.

Kalle Röcklinger, sexualupplysare

Boken tar barns sexualitet och nyfikenhet för självklar och på allvar. Här får man reflektera över konkreta situationer som kan uppstå på en förskola, liksom många tips hur man kan arbeta förebyggande med sexualitet och integritet. En självklar vägledning för alla i förskolan

Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning, RFSU