Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eldorado matte åk 1

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

Läs mer...
Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan
Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Grundbok, andra upplagan

Utkom 6 juli 2015

ISBN
9789127438040
Typ
Inbunden
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan
Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Grundbok Fokus, andra upplagan

Utkom 17 maj 2018

ISBN
9789127451476
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan
Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Lärarbok, andra upplagan

Utkom 19 augusti 2015

ISBN
9789127438118
Typ
Specialbindning
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Lärarwebb 12 mån Eldorado matte 1A Lärarwebb 12 mån
Eldorado matte 1A Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Eldorado matte 1A Lärarwebb 12 mån

Utkom 2 oktober 2015

ISBN
9789127443129
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan
Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Bonusbok, andra upplagan

Utkom 7 augusti 2015

ISBN
9789127442726
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack) Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Läxbok, andra upplagan (5-pack)

Utkom 15 juni 2015

ISBN
9789127442733
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag
Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Extra färdighetsträning kopieringsundrerlag

Utkom 19 augusti 2015

ISBN
9789127444041
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan
Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1A Facit, andra upplagan

Utkom 19 augusti 2015

ISBN
9789127444331
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan
Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan

Utkom 21 december 2015

ISBN
9789127438057
Typ
Inbunden
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan
Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Grundbok Fokus, andra upplagan

Utkom 17 maj 2018

ISBN
9789127451483
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan
Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan

Utkom 14 januari 2016

ISBN
9789127438125
Typ
Specialbindning
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Lärarwebb 12 mån Eldorado matte 1B Lärarwebb 12 mån
Eldorado matte 1B Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Eldorado matte 1B Lärarwebb 12 mån

Utkom 21 december 2015

ISBN
9789127445628
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan
Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Bonusbok, andra upplagan

Utkom 21 december 2015

ISBN
9789127444270
Typ
Inbunden
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack) Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Läxbok, andra upplagan (5-pack)

Utkom 21 december 2015

ISBN
9789127442740
Typ
Inbunden
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag

Utkom 25 januari 2016

ISBN
9789127444393
Typ
Häftad
Sidantal
44
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan
Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 1B Facit, andra upplagan

Utkom 5 februari 2016

ISBN
9789127444348
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Eldorado

Andra intressanta titlar

Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! 

Undervisa med Eldorado

Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.

Hjälp att planera

Varje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:

* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande
* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor
* Forskning och beprövad erfarenhet
* Mål för området
* Förkunskaper och fördiagnos
* Svårigheter och missuppfattningar

Pedagogisk handledning

För varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.

Fortbildande inledning

I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Stor mängd kopieringsunderlag 

I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:

* Mattelappar (minidiagnoser)
* Färdighetsträning
* Spelplaner
* Uppgiftskort
* Gemensam problemlösning 

Eldorado för eleven

Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.

Grundbok

Böckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2–4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.

* Utvärdering och repetition

I slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repetition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.

* Kul med matte

Uppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.

* Undersök

Sidan Undersök inleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.

* Träningssidor

Efter Undersök arbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! 

Grundbok Fokus

En ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.

Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.

Bonusboken

För elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.

Läxbok

Läxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. 

Extra färdighetsträning

Detta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper.

Digitalt

Lärarwebb

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material finns digitala verktyg till din hjälp.

Kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta läromedel

Till Eldorado åk 1 finns nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement under Extramaterial som du når via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto om du inte redan har ett. 

För eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken. För läraren finns elevernas webbövningar samt facit till diagnoser, uppdateringar i boken med mera.

Programmering 2018

Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:

Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?

Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! 

Undervisa med Eldorado

Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.

Hjälp att planera

Varje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:

* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande
* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor
* Forskning och beprövad erfarenhet
* Mål för området
* Förkunskaper och fördiagnos
* Svårigheter och missuppfattningar

Pedagogisk handledning

För varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.

Fortbildande inledning

I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Stor mängd kopieringsunderlag 

I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:

* Mattelappar (minidiagnoser)
* Färdighetsträning
* Spelplaner
* Uppgiftskort
* Gemensam problemlösning 

Eldorado för eleven

Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.

Grundbok

Böckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2–4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.

* Utvärdering och repetition

I slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repetition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.

* Kul med matte

Uppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.

* Undersök

Sidan Undersök inleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.

* Träningssidor

Efter Undersök arbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! 

Grundbok Fokus

En ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.

Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.

Bonusboken

För elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.

Läxbok

Läxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. 

Extra färdighetsträning

Detta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper.

Digitalt

Lärarwebb

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material finns digitala verktyg till din hjälp.

Kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta läromedel

Till Eldorado åk 1 finns nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement under Extramaterial som du når via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto om du inte redan har ett. 

För eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken. För läraren finns elevernas webbövningar samt facit till diagnoser, uppdateringar i boken med mera.

Programmering 2018

Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:

Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?

Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Eldorado matte FK

Att upptäcka och lära tillsammans är ett sätt att ta tillvara på lust och nyfikenhet. Med Eldorado FK kan du känna dig säker på att innehållet ni arbetar med grundlägger en förståelse som är viktigt för det fortsatta lärandet.  

Läs mer

Eldorado, matte åk 2

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande! 

Läs mer

Eldorado, matte åk 3

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

Läs mer