Aktivitetskort i förskolan Språk

Aktivitetskort med språkövningar som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.

Tryckta läromedel

Aktivitetskort i förskolan Språk
Övrigt 50 sidor. 2014-03-07. ISBN 9789127429918
425 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Aktivitetskort i förskolan - Språk

Om Aktivitetskort i förskolan Språk

De 50 aktivitetskorten innehåller språkövningar för barn som går i förskolan och i förskoleklass. Korten är sorterade efter områdena:

* Språklig medvetenhet
* Lyssna
* Tala och berätta
* Skriftspråk, symboler och ordförråd

På ena sidan av kortet finns en berättande text vilken kan läsas högt för barnen som inledning till aktiviteten. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilket övergripande mål aktiviteten uppfyller, hur aktiviteten ska genomföras samt vilket material som behövs.