Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

ABC-klubben FK, Lyckostjärnan

Lyckostjärnan

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. 

Läs mer...
ABC-klubben FK Lyckostjärnan Högläsningsbok ABC-klubben FK Lyckostjärnan Högläsningsbok
ABC-klubben FK Lyckostjärnan Högläsningsbok
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben FK Lyckostjärnan Högläsningsbok

ISBN 9789127422063
Utkom 15 mars 2011
ISBN
9789127422063
Typ
Inbunden
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Arbetsbok ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Arbetsbok
ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Arbetsbok
Statsbidrag Läromedel

Lyckostjärnan Arbetsbok

ISBN 9789127422070
Utkom 8 april 2011
ISBN
9789127422070
Typ
Häftad
Sidantal
64
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben FK Lyckostjärnan Bonusbok 5-pack ABC-klubben FK Lyckostjärnan Bonusbok 5-pack
ABC-klubben FK Lyckostjärnan Bonusbok 5-pack
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben FK Lyckostjärnan Bonusbok 5-pack

ISBN 9789127458420
Utkom 3 juni 2020
ISBN
9789127458420
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Lärarhandledning ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Lärarhandledning
ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Lärarhandledning
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben Fk Lärarhandledning med lärarwebb

ISBN 9789127422087
Utkom 1 augusti 2011
ISBN
9789127422087
Typ
Specialbindning
Sidantal
90
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben FK Kompletterande Lh för språkstöd ABC-klubben FK Kompletterande Lh för språkstöd
ABC-klubben FK Kompletterande Lh för språkstöd
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben FK Kompletterande Lh för språkstöd

ISBN 9789127459816
Utkom 24 september 2021
ISBN
9789127459816
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben FK Lärarwebb 12 mån ABC-klubben FK Lärarwebb 12 mån
ABC-klubben FK Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben FK Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127458307
Uppdateras löpande
ISBN
9789127458307
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Samtalsbilder ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Samtalsbilder
ABC-Klubben FK Lyckostjärnan Samtalsbilder

Lyckostjärnan Samtalsbilder

ISBN 9789127422094
Utkom 11 mars 2011
ISBN
9789127422094
Typ
Specialbindning
Sidantal
12
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien ABC-klubben

Andra intressanta titlar

Om ABC-klubben för förskoleklass - Lyckostjärnan

Högläsningsbok

Högläsningsboken Lyckostjärnan består av tolv berättelser hämtade från samma värld som läseböckerna för åk 1-3. Berättelserna är kloka, underfundiga och varma och lämnar medvetet plats för samtal. Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen.

Arbetsbok

I arbetsboken arbetar eleven med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet i klassen. Här finns även övningar som tränar och utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik, begreppsbildning med mera. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Bakifrån presenteras bokstäverna i alfabetisk ordning.

Bonusbok

Bonusboken ger extra utmaningar för elever som kommit igång med sin läsning och behöver utmanas och arbeta vidare efter arbetsboken.

Lärarhandledning med lärarwebb

I lärarhandledningen finns metodisk vägledning för det språkutvecklande samtalet före, under och efter högläsningen. Den innehåller också en konkret handledning till arbetet i arbetsboken, kopieringsunderlag och bilder att använda vid de språkutvecklande övningarna.

På lärarwebben finns material för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga. I lärarwebben ingår samtalsbilder samt bildspel till berättelserna, digital version av arbetsbok och lärarhandledning samt kopieringsunderlag. Kopieringsunderlagen finns också som utskrivbara pdfer. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya din licens och köpa webben separat.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning

Den här lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärarhandledningen till Lyckostjärnan. Den underlättar lärarens arbete med att inkludera de nyanlända eleverna i klassens gemensamma undervisning. 

Till varje kapitel i högläsningsboken finns bland annat kopieringsblad med bildkort som kan användas för att skapa förförståelse och bygga upp elevernas ordförråd. Det finns även sekvensbilder att använda för att återberätta handlingen i kapitlet samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. Handledningen innehåller också en inledande del med fler förslag på stöttning i arbetet med Lyckostjärnan.

Så här kan du arbeta med ABC-klubben i förskoleklass:

1) Börja med att läsa en av berättelserna i högläsningsboken. Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen och på Lärarwebben finns också bildspel.

2) Ta fram tillhörande samtalsbild och diskutera berättelsen med eleverna. Samtalsbilderna finns även att tillgå digitalt på Lyckostjärnans lärarwebb. Ni abonnerar på lärarwebben under ett år. Självklart kan du starta arbetet med att först prata om bilden, för att sedan läsa berättelsen i högläsningsboken.

3) Nu är det dags för eleverna att träna och utveckla sitt ordförråd, finmotorik, begreppsbildning med mera. De gör de i arbetsboken. På lärarwebben finns övningar för genomgångar inför arbetet i arbetsboken.

 4) Till din hjälp för arbetet med högläsningsboken, samtalsbilderna och uppgifterna i arbetsboken, finns en tydlig och lättöverskådlig lärarhandledning som kompletteras av digitalt material i lärarwebben.

Kostnadsfritt extramaterial 

Till ABC-klubben Förskoleklass finns kostnadsfritt extramaterial där du bland annat hittar diplom som du kan skriva ut till terminsavslutningen, bilder och en karta över ABC-klubbens värld. Extramaterialet finns på ABC-klubbens materialbank.

Appar

Träna bokstavsljud och ordavkodning med ABC-klubbens appar. Apparna finns att köpa och ladda ned via App Store och Google Play.

Sök efter ”ABC-klubben”. De finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubbens läggspel finns också som appar.

          

ABC-domino: I ABC-domino tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild.

ABC-korsord: I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att identifiera ljuden i ord och sätta samman bokstäver till ord.

ABC-memo: I ABC-memo tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild.

ABC-bingo: I ABC-bingo tränas särskilt förmågan att identifiera första ljudet i ord och läsa korta ord.

Produktionsstöd till ABC-klubbens appar har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Högläsningsbok

Högläsningsboken Lyckostjärnan består av tolv berättelser hämtade från samma värld som läseböckerna för åk 1-3. Berättelserna är kloka, underfundiga och varma och lämnar medvetet plats för samtal. Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen.

Arbetsbok

I arbetsboken arbetar eleven med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet i klassen. Här finns även övningar som tränar och utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik, begreppsbildning med mera. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Bakifrån presenteras bokstäverna i alfabetisk ordning.

Bonusbok

Bonusboken ger extra utmaningar för elever som kommit igång med sin läsning och behöver utmanas och arbeta vidare efter arbetsboken.

Lärarhandledning med lärarwebb

I lärarhandledningen finns metodisk vägledning för det språkutvecklande samtalet före, under och efter högläsningen. Den innehåller också en konkret handledning till arbetet i arbetsboken, kopieringsunderlag och bilder att använda vid de språkutvecklande övningarna.

På lärarwebben finns material för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga. I lärarwebben ingår samtalsbilder samt bildspel till berättelserna, digital version av arbetsbok och lärarhandledning samt kopieringsunderlag. Kopieringsunderlagen finns också som utskrivbara pdfer. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya din licens och köpa webben separat.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning

Den här lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärarhandledningen till Lyckostjärnan. Den underlättar lärarens arbete med att inkludera de nyanlända eleverna i klassens gemensamma undervisning. 

Till varje kapitel i högläsningsboken finns bland annat kopieringsblad med bildkort som kan användas för att skapa förförståelse och bygga upp elevernas ordförråd. Det finns även sekvensbilder att använda för att återberätta handlingen i kapitlet samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. Handledningen innehåller också en inledande del med fler förslag på stöttning i arbetet med Lyckostjärnan.

Så här kan du arbeta med ABC-klubben i förskoleklass:

1) Börja med att läsa en av berättelserna i högläsningsboken. Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen och på Lärarwebben finns också bildspel.

2) Ta fram tillhörande samtalsbild och diskutera berättelsen med eleverna. Samtalsbilderna finns även att tillgå digitalt på Lyckostjärnans lärarwebb. Ni abonnerar på lärarwebben under ett år. Självklart kan du starta arbetet med att först prata om bilden, för att sedan läsa berättelsen i högläsningsboken.

3) Nu är det dags för eleverna att träna och utveckla sitt ordförråd, finmotorik, begreppsbildning med mera. De gör de i arbetsboken. På lärarwebben finns övningar för genomgångar inför arbetet i arbetsboken.

 4) Till din hjälp för arbetet med högläsningsboken, samtalsbilderna och uppgifterna i arbetsboken, finns en tydlig och lättöverskådlig lärarhandledning som kompletteras av digitalt material i lärarwebben.

Kostnadsfritt extramaterial 

Till ABC-klubben Förskoleklass finns kostnadsfritt extramaterial där du bland annat hittar diplom som du kan skriva ut till terminsavslutningen, bilder och en karta över ABC-klubbens värld. Extramaterialet finns på ABC-klubbens materialbank.

Appar

Träna bokstavsljud och ordavkodning med ABC-klubbens appar. Apparna finns att köpa och ladda ned via App Store och Google Play.

Sök efter ”ABC-klubben”. De finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubbens läggspel finns också som appar.

          

ABC-domino: I ABC-domino tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild.

ABC-korsord: I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att identifiera ljuden i ord och sätta samman bokstäver till ord.

ABC-memo: I ABC-memo tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild.

ABC-bingo: I ABC-bingo tränas särskilt förmågan att identifiera första ljudet i ord och läsa korta ord.

Produktionsstöd till ABC-klubbens appar har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Presentation av ABC-klubbens nyheter

Presentation av ABC-klubbens nyheter

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Presentation av ABC-klubben

Presentation av ABC-klubben

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

ABC-klubben Övrigt

Till ABC-klubben finns en mängd övrigt material såsom ABC-klubbens läggspel, läsdagbok, väggalfabet, hängen m.m.

Läs mer

ABC-klubben på Facebook

Välkommen till ABC-klubben på Facebook, ett forum för dig som använder ABC-klubben. Gruppen är en sluten grupp, ansök om att få gå med.

Besök ABC-klubben på Facebook!

ABC-klubben på Instagram

Följ även ABC-klubben på Instagram för att få inspiration, du hittar oss under profilen @abcklubbennok.

Besök ABC-klubben på Instagram!