ABC - Matteproblem i tre nivåer

Matematik
4-6

Med ABC - Matteproblem i tre nivåer arbetar eleverna antingen enskilt eller i grupp med totalt 35 uppgifter i tre olika svårighetsgrader. Uppgifterna består av blandad problemlösning inom matematikens olika områden. 


Tryckta läromedel

ABC - Matteproblem i tre nivåer ABC - Matteproblem i tre nivåer
ABC - Matteproblem i tre nivåer
Utgivningsdatum 2008-10-17
124 Sidor
ISBN 9789127415607
Specialbindning
Provläs

Om ABC - Matteproblem i tre nivåer

Alla 35 uppgifterna finns i tre olika svårighetsnivåer: A, B eller C. Antingen löser alla i klassen en uppgift på samma svårighetsnivå eller så väljer du olika nivåer beroende på vad som passar respektive elev. Enkelt och flexibelt att kopiera och använda för att utveckla goda problemlösare!