ABC - Matteproblem i tre nivåer

Med ABC - Matteproblem i tre nivåer arbetar eleverna antingen enskilt eller i grupp med totalt 35 uppgifter i tre olika svårighetsgrader. Uppgifterna består av blandad problemlösning inom matematikens olika områden.

Tryckta läromedel

ABC - Matteproblem i tre nivåer
Specialbindning 124 sidor. 2008-10-17. ISBN 9789127415607
420 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om ABC - Matteproblem i tre nivåer

Alla 35 uppgifterna finns i tre olika svårighetsnivåer: A, B eller C. Antingen löser alla i klassen en uppgift på samma svårighetsnivå eller så väljer du olika nivåer beroende på vad som passar respektive elev. Enkelt och flexibelt att kopiera och använda för att utveckla goda problemlösare!