Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet

- digitala medier i förskolan

Boken visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier. 

Läs mer...
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet
nyhet

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet

Utkom 22 januari 2021

Isbn
9789127825246
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier.

Bokens första del beskriver varför teori behövs och hur teoretiska begrepp kan bli viktiga verktyg i analysarbetet. Den andra delen tar upp fyra teorier:

  • sociokulturell teori 
  • socialsemiotisk teori
  • affektteori 
  • aktör–nätverksteori

Författaren Emilie Moberg belyser också centrala begrepp inom teorierna och visar samtidigt hur dessa begrepp konkret kan användas som analysverktyg.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material.

Emilie Moberg är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och undervisar på förskollärarprogrammet.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier.

Bokens första del beskriver varför teori behövs och hur teoretiska begrepp kan bli viktiga verktyg i analysarbetet. Den andra delen tar upp fyra teorier:

  • sociokulturell teori 
  • socialsemiotisk teori
  • affektteori 
  • aktör–nätverksteori

Författaren Emilie Moberg belyser också centrala begrepp inom teorierna och visar samtidigt hur dessa begrepp konkret kan användas som analysverktyg.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material.

Emilie Moberg är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och undervisar på förskollärarprogrammet.

Andra intressanta titlar