Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet

- digitala medier i förskolan

Boken visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier. 

Läs mer...
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet

Utkom 22 januari 2021

ISBN
9789127825246
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier.

Bokens första del beskriver varför teori behövs och hur teoretiska begrepp kan bli viktiga verktyg i analysarbetet. Den andra delen tar upp fyra teorier:

  • sociokulturell teori 
  • socialsemiotisk teori
  • affektteori 
  • aktör–nätverksteori

Författaren Emilie Moberg belyser också centrala begrepp inom teorierna och visar samtidigt hur dessa begrepp konkret kan användas som analysverktyg.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material.

Emilie Moberg är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och undervisar på förskollärarprogrammet.

Sagt om boken: 

"Författaren hänvisar till många pedagoger och forskare inom olika områden. Boken är teoretisk och kräver fokusering av läsaren. Den ger mycket bra och konkret vägledning för studenter som behöver hjälp med rapport- eller uppsatsskrivande."
Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 7, 2021

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier.

Bokens första del beskriver varför teori behövs och hur teoretiska begrepp kan bli viktiga verktyg i analysarbetet. Den andra delen tar upp fyra teorier:

  • sociokulturell teori 
  • socialsemiotisk teori
  • affektteori 
  • aktör–nätverksteori

Författaren Emilie Moberg belyser också centrala begrepp inom teorierna och visar samtidigt hur dessa begrepp konkret kan användas som analysverktyg.

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material.

Emilie Moberg är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och undervisar på förskollärarprogrammet.

Sagt om boken: 

"Författaren hänvisar till många pedagoger och forskare inom olika områden. Boken är teoretisk och kräver fokusering av läsaren. Den ger mycket bra och konkret vägledning för studenter som behöver hjälp med rapport- eller uppsatsskrivande."
Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 7, 2021

Pressbilder

Ladda ner Hämtningen har börjat ...
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet

Andra intressanta titlar