Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Relationellt ledarskap i klassrummet

Så skapas magi

I Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. Författaren har identifierat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt kapitel, där vi även får ta del av elevers autentiska röster.

Läs mer...
Relationellt ledarskap i klassrummet Relationellt ledarskap i klassrummet
Relationellt ledarskap i klassrummet

Relationellt ledarskap i klassrummet

ISBN 9789127827936
Utkom 28 augusti 2020
ISBN
9789127827936
Typ
Häftad
Sidantal
208
Du har nått den maximala köpsumman.

Vad får skickliga lärare att lyckas?

I Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. Författaren har identifierat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt kapitel, där vi även får ta del av elevers autentiska röster.

I boken får du exempelvis läsa om hur du:

  • bygger goda relationer,
  • skapar trygga lärmiljöer,
  • kan anpassa din undervisning,
  • skapar motivation,
  • kan betona kunskapens praktiska nytta framför den formella.


Varje kapitel avslutas med förslag på frågor för kollegiala samtal.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare som reflekterar över vilken typ av ledarskap som krävs för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas i ett inkluderande klassrum.

Sagt om boken:

”Åsa Hirsh lyckas på ett fantastiskt sätt att hantera detta svåra ämne på ett både nyanserat och respektfullt sätt genom hela boken. Uppskattar även att hon hela tiden är öppen med sina ställningstaganden. Om jag fick välja en bok att rekommendera till såväl lärarstudenter som verksamma lärare att använda som utgångspunkt för diskussioner kring vad god undervisning innebär, så hade jag absolut valt denna.”
Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad

"Boken utgör ett välkommet bidrag i litteraturen om relationellt ledarskap och kan fungera som utmärkt stöd för både lärare och studenter i utvecklandet av en relationell kompetens."
Marie Leijon, BTJ-häftet nr 21, 2020

Vad får skickliga lärare att lyckas?

I Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. Författaren har identifierat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt kapitel, där vi även får ta del av elevers autentiska röster.

I boken får du exempelvis läsa om hur du:

  • bygger goda relationer,
  • skapar trygga lärmiljöer,
  • kan anpassa din undervisning,
  • skapar motivation,
  • kan betona kunskapens praktiska nytta framför den formella.


Varje kapitel avslutas med förslag på frågor för kollegiala samtal.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare som reflekterar över vilken typ av ledarskap som krävs för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas i ett inkluderande klassrum.

Sagt om boken:

”Åsa Hirsh lyckas på ett fantastiskt sätt att hantera detta svåra ämne på ett både nyanserat och respektfullt sätt genom hela boken. Uppskattar även att hon hela tiden är öppen med sina ställningstaganden. Om jag fick välja en bok att rekommendera till såväl lärarstudenter som verksamma lärare att använda som utgångspunkt för diskussioner kring vad god undervisning innebär, så hade jag absolut valt denna.”
Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad

"Boken utgör ett välkommet bidrag i litteraturen om relationellt ledarskap och kan fungera som utmärkt stöd för både lärare och studenter i utvecklandet av en relationell kompetens."
Marie Leijon, BTJ-häftet nr 21, 2020

Andra intressanta titlar