Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Integrerad primärvård

Principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa

Integrerad primärvård Integrerad primärvård
Integrerad primärvård

Integrerad primärvård

ISBN 9789127827349
Utkom 18 januari 2021
ISBN
9789127827349
Typ
Häftad
Sidantal
270
Du har nått den maximala köpsumman.
Integrerad primärvård Integrerad primärvård
Integrerad primärvård
E-bok (Epub)

Integrerad primärvård

ISBN 9789127827356
Utkom 18 januari 2021
ISBN
9789127827356
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
270
Du har nått den maximala köpsumman.

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförändringar inriktade på dagens folkhälsoproblem. Syftet är att ge god vård till fler patienter och att främja en håll­bar arbetsmiljö.

Denna bok vägleder alla medarbetare att ta en aktiv del i vård­centralens organisatoriska och kliniska verksamhet. Boken inne­håller konkreta strategier för att stärka samverkan och trygga tillgängligheten. Författarna går igenom primärvårdsanpas­sade insatser utifrån varje medarbetares egen yrkesbakgrund: individuella besök, kliniska spår, gruppbehandling och vägledd självhjälp. De ger konkreta tips och råd riktade till den enskilda behandlaren, teamet och till den som leder verksamheten.

Tack vare att författarna både är kliniskt verksamma och forskar samt utbildar och handleder inom primärvården har de stor medvetenhet om att villkoren för olika vårdcentraler skiljer sig åt, vad gäller exempelvis patientpopulation, beman­ning och ersättningssystem. Den kunskap och de förslag på rutiner som de förmedlar kan anpassas utifrån den enskilda verksamhetens unika förutsättningar.

Integrerad primärvård vänder sig till alla yrkesgrupper inom primärvården liksom till verksamhetschefer och beslutsfattare. Boken lämpar sig även som kurslitteratur.

Sagt om boken:

"De tre briljanta författarna har skrivit en handbok för teamarbete och integrerad vård som jag hoppas blir mallen för primärvård, och även gärna för psykiatri och varför inte somatisk vård. En blivande klassiker!"
Thomas Gustavsson, leg. psykolog vid Segesholms behandlingshem och konsult

"Författarna ger gedigen kunskap och tydlig vägledning i hur vi kan utveckla en primärvård där arbetsmiljö och behandlingsresultat väger lika tungt. Hur vi kan jobba smartare för att klara det ökade trycket i primärvården istället för att springa snabbare. En bok för alla verksamma inom primärvården, framförallt för alla chefer."
Malin Holm, leg. dietist och verksam inom primärvården i Uppsala

"Ett integrerat arbetssätt har verkligen förbättrat arbetsmiljön, patienttillgängligheten och kvaliteten på vår vårdcentral. Den här boken är ett mycket värdefullt bidrag om man vill optimera primärvårdens arbetssätt."
Ragnhild Tunehag, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare inom primärvården i Malmö

"Äntligen en bok som fokuserar på primärvården och dess viktiga uppdrag i hälso- och sjukvården!
Här får vi redskap som hjälper oss att arbeta professionsövergripande och utifrån patientens faktiska behov. Det är en mycket uppfriskande och stimulerande tanke att prata om 'våra' istället för 'mina' patienter, vilket kommer att underlätta för patienten och effektivisera vården – samtidigt som vår arbetsmiljö förbättras. Jag ser bara vinster för alla i detta!"
Jonas Andersson, leg. fysioterapeut och verksam inom primärvården i Uppsala

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförändringar inriktade på dagens folkhälsoproblem. Syftet är att ge god vård till fler patienter och att främja en håll­bar arbetsmiljö.

Denna bok vägleder alla medarbetare att ta en aktiv del i vård­centralens organisatoriska och kliniska verksamhet. Boken inne­håller konkreta strategier för att stärka samverkan och trygga tillgängligheten. Författarna går igenom primärvårdsanpas­sade insatser utifrån varje medarbetares egen yrkesbakgrund: individuella besök, kliniska spår, gruppbehandling och vägledd självhjälp. De ger konkreta tips och råd riktade till den enskilda behandlaren, teamet och till den som leder verksamheten.

Tack vare att författarna både är kliniskt verksamma och forskar samt utbildar och handleder inom primärvården har de stor medvetenhet om att villkoren för olika vårdcentraler skiljer sig åt, vad gäller exempelvis patientpopulation, beman­ning och ersättningssystem. Den kunskap och de förslag på rutiner som de förmedlar kan anpassas utifrån den enskilda verksamhetens unika förutsättningar.

Integrerad primärvård vänder sig till alla yrkesgrupper inom primärvården liksom till verksamhetschefer och beslutsfattare. Boken lämpar sig även som kurslitteratur.

Sagt om boken:

"De tre briljanta författarna har skrivit en handbok för teamarbete och integrerad vård som jag hoppas blir mallen för primärvård, och även gärna för psykiatri och varför inte somatisk vård. En blivande klassiker!"
Thomas Gustavsson, leg. psykolog vid Segesholms behandlingshem och konsult

"Författarna ger gedigen kunskap och tydlig vägledning i hur vi kan utveckla en primärvård där arbetsmiljö och behandlingsresultat väger lika tungt. Hur vi kan jobba smartare för att klara det ökade trycket i primärvården istället för att springa snabbare. En bok för alla verksamma inom primärvården, framförallt för alla chefer."
Malin Holm, leg. dietist och verksam inom primärvården i Uppsala

"Ett integrerat arbetssätt har verkligen förbättrat arbetsmiljön, patienttillgängligheten och kvaliteten på vår vårdcentral. Den här boken är ett mycket värdefullt bidrag om man vill optimera primärvårdens arbetssätt."
Ragnhild Tunehag, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare inom primärvården i Malmö

"Äntligen en bok som fokuserar på primärvården och dess viktiga uppdrag i hälso- och sjukvården!
Här får vi redskap som hjälper oss att arbeta professionsövergripande och utifrån patientens faktiska behov. Det är en mycket uppfriskande och stimulerande tanke att prata om 'våra' istället för 'mina' patienter, vilket kommer att underlätta för patienten och effektivisera vården – samtidigt som vår arbetsmiljö förbättras. Jag ser bara vinster för alla i detta!"
Jonas Andersson, leg. fysioterapeut och verksam inom primärvården i Uppsala

Andra intressanta titlar