Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hög tillgänglighet och samstämda interventioner ger positiv spiral på vårdcentralen

Här svarar Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald på tre frågor om sin nya bok Integrerad primärvård, som de skrivit tillsammans med Patricia J. Robinson.

Varför behövs ett nytt arbetssätt inom primärvården?

Bakgrunden till de förändringar som vi föreslår i boken kan förstås bättre när de sätts i sammanhanget av den historiska utvecklingen av sjukvården och folkhälsan. Det senaste århundradet har det gjorts många framsteg i sjukvården som har haft stor inverkan på vår hälsa och livslängd. Våra chanser att leva ett långt och hälsosamt liv och behålla en hög livskvalitet, även vid tillfälliga eller långvariga hälsoproblem, beror mer än någonsin på vår livsstil och psykosociala faktorer.

I detta spelar primärvården en avgörande roll för den enskilda människan och för folkhälsan i stort. Man har vetat länge att det behövs en bred kompetens och anställt företrädare för olika yrkesgrupper. Det saknas dock etablerade sätt för hur de ska organisera sig så att fler patienter får god vård och de anställda en god arbetsmiljö. Bokens bidrag ligger i ett svar på frågan hur viktiga processer kring samverkan, tillgänglighet, triagering och kliniska insatser kan utformas så att de matchar de lokala resurserna och behoven och för verksamheten närmare sina mål.

Vilka yrkesgrupper inkluderas i boken och berörs av arbetssättet integrerad primärvård?

Boken riktar sig till hela arbetslaget som beroende på verksamheten kan bestå av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, dietister, läkare, sjuksköterskor och verksamhetschef.

Vad ser ni som de stora fördelarna med detta arbetssätt?

Vi jobbar både kliniskt på vårdcentraler som strävar efter integrering av alla yrkesgrupper samt utbildar och handleder andra verksamheter. På våra egna vårdcentraler och de som vi har fått insyn i över åren har vi sett vinster både för patienter som söker vård och för oss som arbetar där. Tillgängligheten till rätt vård på en gång är central för människor som har ett lidande. Personcentrerad vård har blivit ett begrepp. I boken beskriver vi hur fler patienter får ta del av samstämda interventioner som utgår ifrån människan i hennes kontext, snarare än enbart diagnoser. Hög tillgänglighet och samverkan skapar också ringar på vattnet. Som personal blir vi mer tillgängliga för varandra, och besöken blir enklare och roligare vilket lämnar mer tid och energi till annat. Inte minst lär man känna varandra bättre i sina yrkesroller när man arbetar nära och har möjlighet att finnas där för varandra när man behöver hjälp. Den sammansvetsningen tror vi leder till bättre vård – och så fortsätter den positiva spiralen.

Intervjun genomförd januari 2021.

Varför behövs ett nytt arbetssätt inom primärvården?

Bakgrunden till de förändringar som vi föreslår i boken kan förstås bättre när de sätts i sammanhanget av den historiska utvecklingen av sjukvården och folkhälsan. Det senaste århundradet har det gjorts många framsteg i sjukvården som har haft stor inverkan på vår hälsa och livslängd. Våra chanser att leva ett långt och hälsosamt liv och behålla en hög livskvalitet, även vid tillfälliga eller långvariga hälsoproblem, beror mer än någonsin på vår livsstil och psykosociala faktorer.

I detta spelar primärvården en avgörande roll för den enskilda människan och för folkhälsan i stort. Man har vetat länge att det behövs en bred kompetens och anställt företrädare för olika yrkesgrupper. Det saknas dock etablerade sätt för hur de ska organisera sig så att fler patienter får god vård och de anställda en god arbetsmiljö. Bokens bidrag ligger i ett svar på frågan hur viktiga processer kring samverkan, tillgänglighet, triagering och kliniska insatser kan utformas så att de matchar de lokala resurserna och behoven och för verksamheten närmare sina mål.

Vilka yrkesgrupper inkluderas i boken och berörs av arbetssättet integrerad primärvård?

Boken riktar sig till hela arbetslaget som beroende på verksamheten kan bestå av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, dietister, läkare, sjuksköterskor och verksamhetschef.

Vad ser ni som de stora fördelarna med detta arbetssätt?

Vi jobbar både kliniskt på vårdcentraler som strävar efter integrering av alla yrkesgrupper samt utbildar och handleder andra verksamheter. På våra egna vårdcentraler och de som vi har fått insyn i över åren har vi sett vinster både för patienter som söker vård och för oss som arbetar där. Tillgängligheten till rätt vård på en gång är central för människor som har ett lidande. Personcentrerad vård har blivit ett begrepp. I boken beskriver vi hur fler patienter får ta del av samstämda interventioner som utgår ifrån människan i hennes kontext, snarare än enbart diagnoser. Hög tillgänglighet och samverkan skapar också ringar på vattnet. Som personal blir vi mer tillgängliga för varandra, och besöken blir enklare och roligare vilket lämnar mer tid och energi till annat. Inte minst lär man känna varandra bättre i sina yrkesroller när man arbetar nära och har möjlighet att finnas där för varandra när man behöver hjälp. Den sammansvetsningen tror vi leder till bättre vård – och så fortsätter den positiva spiralen.

Intervjun genomförd januari 2021.

Integrerad primärvård

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförändringar inriktade på dagens folkhälsop...

Läs mer