Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Patricia Robinson

Fil. dr och psykolog. Har varit med och utvecklat behandlingsmodellen Fokuserad ACT.

Fokuserad ACT

Fokuserad ACT beskriver en fokuserad behandlingsinsats på upp till fem samtal utifrån kärnkomponenterna i acceptance and commitment therapy, ACT. Syftet är att bidra till den förändring som klienten är beredd att göra – och som allra mest höjer personens livskvalitet och funktionsnivå. 

Läs mer