Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ungdomar och unga vuxna

Utveckling och livsvillkor

Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna grundbok fördjupas kunskapen om ungas livssituation.

Läs mer...
Ungdomar och unga vuxna Ungdomar och unga vuxna
Ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och unga vuxna

ISBN 9789127822450
Utkom 27 januari 2018
ISBN
9789127822450
Typ
Inbunden
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna grundbok fördjupas kunskapen om ungas livssituation utifrån fyra teman:

1. Utgångspunkter sammanfattar olika perspektiv på vad utveckling egentligen är samt går igenom centrala utvecklingsteoretiska synsätt, liksom teoriernas aktualitet idag.

2. Utvecklingsområden beskriver bland annat fysisk, kognitiv och socioemotionell utveckling, samt sexualitet och identitet.

3. Utvecklingskontexter behandlar centrala sammanhang för ungdomar och unga vuxna, såsom familj och jämnåriga, skola/utbildning och internet.

4. Risker och svårigheter synliggör problem som kan debutera längs vägen mot vuxenlivet, med fokus på att kunna förebygga dessa. Här berörs depression, ätstörningar, mobbning, droger och antisocialt beteende.

Författarna har mångårig erfarenhet av att forska och undervisa inom området, och är särskilt uppskattade för att presentera gedigen kunskap både tillgängligt och läsvänligt.

Ungdomar och unga vuxna är skriven för studerande och yrkesverksamma som träffar ungdomar och unga vuxna, såsom lärare, fritidspedagoger och fritidsledare, poliser, vårdpersonal, socionomer och psykologer, samt för föräldrar och andra som är intresserade av ämnet.

"För att bättre förstå ungdomar måste man veta något om vart de är på väg och för att förstå unga vuxna måste man veta var de kommer ifrån."
Philip Hwang, Ann Frisén och Björn Nilsson

Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna grundbok fördjupas kunskapen om ungas livssituation utifrån fyra teman:

1. Utgångspunkter sammanfattar olika perspektiv på vad utveckling egentligen är samt går igenom centrala utvecklingsteoretiska synsätt, liksom teoriernas aktualitet idag.

2. Utvecklingsområden beskriver bland annat fysisk, kognitiv och socioemotionell utveckling, samt sexualitet och identitet.

3. Utvecklingskontexter behandlar centrala sammanhang för ungdomar och unga vuxna, såsom familj och jämnåriga, skola/utbildning och internet.

4. Risker och svårigheter synliggör problem som kan debutera längs vägen mot vuxenlivet, med fokus på att kunna förebygga dessa. Här berörs depression, ätstörningar, mobbning, droger och antisocialt beteende.

Författarna har mångårig erfarenhet av att forska och undervisa inom området, och är särskilt uppskattade för att presentera gedigen kunskap både tillgängligt och läsvänligt.

Ungdomar och unga vuxna är skriven för studerande och yrkesverksamma som träffar ungdomar och unga vuxna, såsom lärare, fritidspedagoger och fritidsledare, poliser, vårdpersonal, socionomer och psykologer, samt för föräldrar och andra som är intresserade av ämnet.

"För att bättre förstå ungdomar måste man veta något om vart de är på väg och för att förstå unga vuxna måste man veta var de kommer ifrån."
Philip Hwang, Ann Frisén och Björn Nilsson