Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Suicidprevention i praktiken

Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla.

Läs mer...
Suicidprevention i praktiken Suicidprevention i praktiken
Suicidprevention i praktiken

Suicidprevention i praktiken

Utkom 13 januari 2018

Isbn
9789127141728
Typ
Häftad
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.
370 kr
Suicidprevention i praktiken Suicidprevention i praktiken
Suicidprevention i praktiken
Utkom 13 jan 2018
ISBN 9789127141728
370 kr
Suicidprevention i praktiken
Suicidprevention i praktiken
370 kr
Suicidprevention i praktiken Suicidprevention i praktiken
Suicidprevention i praktiken
Utkom 13 jan 2018
ISBN 9789127141728
370 kr
Suicidprevention i praktiken
Suicidprevention i praktiken
Ingen Författare
Suicidprevention i praktiken
Suicidprevention i praktiken

Andra intressanta titlar

Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla.

Boken ger dels kunskap om de psykiatriska tillstånd som utgör riskfaktorer för självmord, med konkreta råd om bemötande och behandling. Dels visar författaren via många fallexempel och berättelser hur suicidalitet kan yttra sig på olika sätt, samt vilka åtgärder som kan förhindra självmord. Suicidprevention i praktiken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom psykiatri och vård.