Smärtkraft

Hur är det att vara anhörig till en psykiskt sjuk människa? Författaren, själv anhörig, berättar om smärtan och sorgen över att se en älskad anförvant gå in i sjukdomens mörkret. Med ett flertal exempel belyser hon också hur kraft, mognad och lyhördhet kan växa och skapa plattformar för anhörigas möte med varandra och med samhällets institutioner.


Digitala utgåvor

Smärtkraft Smärtkraft
Smärtkraft
Utgivningsdatum 2010-11-17
ISBN 9789127122383
E-bok

Hur är det att vara anhörig till en psykiskt sjuk människa? Författaren, själv anhörig, berättar om smärtan och sorgen över att se en älskad anförvant gå in i sjukdomens mörkret. Med ett flertal exempel belyser hon också hur kraft, mognad och lyhördhet kan växa och skapa plattformar för anhörigas möte med varandra och med samhällets institutioner.

Boken är ett kritiskt inlägg i debatten mot fantasilöshet och byråkrati i vården, men författaren ger också många positiva förslag på goda samarbetsformer som underlättar tillvaron för de drabbade och deras anhöriga.

Smärtkraft är angelägen för alla, speciellt i utbildning och studiecirklar och för personal inom vården och med sociala yrken.