Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykisk hälsa i skolan

Främja, skydda och stärka

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Läs mer...
Psykisk hälsa i skolan Psykisk hälsa i skolan
Psykisk hälsa i skolan

Psykisk hälsa i skolan

ISBN 9789127827158
Utkom 14 mars 2020
ISBN
9789127827158
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som:

Hur kan vi …

  • stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?
  • anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?
  • bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?


Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag – att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga – vad vi ska göra och inte.

Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa – så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.  

Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.

 

Sagt om boken:

"Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa."
Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

"Boken rymmer en uppsjö på goda ideer som förmedlas med ett engagemang i framställningen. Den är väl underbyggd med aktuella referenser och klargörande översikter. Författarens en­gagemang och omsorg om elevgruppen genomsyrar texten. Lärarrollen tonar fram som utomordentligt väsentlig - och krävande. Goda föredömen presenteras genom vilka lärare kan hämta inspiration."
Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdornspsykiatri Stockholm, i Tidskriften för svensk psykiatri nr 4, december 2020

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som:

Hur kan vi …

  • stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?
  • anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?
  • bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?


Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag – att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga – vad vi ska göra och inte.

Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa – så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.  

Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.

 

Sagt om boken:

"Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa."
Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

"Boken rymmer en uppsjö på goda ideer som förmedlas med ett engagemang i framställningen. Den är väl underbyggd med aktuella referenser och klargörande översikter. Författarens en­gagemang och omsorg om elevgruppen genomsyrar texten. Lärarrollen tonar fram som utomordentligt väsentlig - och krävande. Goda föredömen presenteras genom vilka lärare kan hämta inspiration."
Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdornspsykiatri Stockholm, i Tidskriften för svensk psykiatri nr 4, december 2020

Kristina Bährs erfarenhet och kunskap ligger till grund för en inspirerande bok. Den tar upp angelägna ämnen och språket är lättläst. Psykisk hälsa i skolan är intressant för alla som möter barn och ungdomar i skolan. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 9, 2020

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Marknads- och kommunikationsansvarig Pedagogik

Andra intressanta titlar