Mäns våld mot kvinnor

Varför är våldet mot kvinnor ett så utbrett problem ? Mäns våld mot kvinnor kan inte förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning i samhället:

- Män tillåts och förväntas dominera över kvinnor och kontrollera dem.
- Män anses mer värda.
- Män har större makt.


Digitala utgåvor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor
Utgivningsdatum 2010-11-17
ISBN 9789127122499
E-bok

Varför är våldet mot kvinnor ett så utbrett problem ? Mäns våld mot kvinnor kan inte förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning i samhället:

- Män tillåts och förväntas dominera över kvinnor och kontrollera dem.
- Män anses mer värda.
- Män har större makt.

Utifrån moderna forskningsresultat ger den här boken kunskaper för bättre förståelse av kvinnomisshandel och våldtäkt