Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lev som du vill och inte som du lärt dig

Lev som du vill och inte som du lärt dig (Reinventing your life) är en internationell självhjälpsklassiker som äntligen finns på svenska. Boken bygger på schematerapi och en av författarna är grundaren Jeffrey Young. Boken ges ut i samarbete med Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och har ett svenskt förord av Poul Perris.

Läs mer...
Lev som du vill och inte som du lärt dig Lev som du vill och inte som du lärt dig
Lev som du vill och inte som du lärt dig

Lev som du vill och inte som du lärt dig

Utkom 10 maj 2010

Isbn
9789127121096
Typ
Inbunden
Du har nått den maximala köpsumman.
308 kr
Lev som du vill och inte som du lärt dig Lev som du vill och inte som du lärt dig
Lev som du vill och inte som du lärt dig
Utkom 10 maj 2010
ISBN 9789127121096
308 kr
Lev som du vill och inte som du lärt dig
Lev som du vill och inte som du lärt dig
308 kr
Lev som du vill och inte som du lärt dig Lev som du vill och inte som du lärt dig
Lev som du vill och inte som du lärt dig
Utkom 10 maj 2010
ISBN 9789127121096
308 kr
Lev som du vill och inte som du lärt dig
Lev som du vill och inte som du lärt dig
Ingen Författare
Lev som du vill och inte som du lärt dig
Lev som du vill och inte som du lärt dig

Andra intressanta titlar

Lev som du vill och inte som du lärt dig (Reinventing your life) är en internationell självhjälpsklassiker som äntligen finns på svenska. Boken bygger på schematerapi och en av författarna är grundaren Jeffrey Young.

Insiktsfullt och levande beskriver de hur olika destruktiva livsteman (scheman) uppstår och kan leda till sviktande självkänsla, tärande relationer och en känsla av att något fattas. Genom att öka sin självkännedom, empati för sig själv och sedan pröva nya förhållningssätt kan nya frigörande livsmönster skapas.

Youngs schematerapi integrerar klassisk kognitiv och beteendeinriktad teori och metodik (KBT) med bland annat anknytningsteori. Schemafokuserad terapi beaktar betydelsen av tidiga livshändelser samt betonar upplevelsebaserade och relationella tekniker och förhållningssätt mer än traditionell KBT.

Boken ges ut i samarbete med Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och har ett svenskt förord av Poul Perris.

Översättare: Mia Östlin