Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läs mig - sluka mig!

Forskare och författare ger här en samlad bild av dagens svenska barnbok. De visar hur synen på barnboken och barnboksforskningen har utvecklats och förändrats under de senaste decennierna. Boken riktar sig främst till studenter på grundnivå vid universitet och högskolor men också till bibliotekarier och lärare.

Läs mer...
Läs mig - sluka mig! Läs mig - sluka mig!
Läs mig - sluka mig!
E-bok (Epub)

Läs mig - sluka mig!

Utkom 30 september 2009

Isbn
9789127092136
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Läs mig - sluka mig! Läs mig - sluka mig!
Läs mig - sluka mig!
Utkom 30 sep 2009
ISBN 9789127092136
Läs mig - sluka mig!
Läs mig - sluka mig!
210 kr
Läs mig - sluka mig! Läs mig - sluka mig!
Läs mig - sluka mig!
Utkom 30 sep 2009
ISBN 9789127092136
Läs mig - sluka mig!
Läs mig - sluka mig!
Ingen Författare
Läs mig - sluka mig!
Läs mig - sluka mig!

Andra intressanta titlar

Forskare och författare ger här en samlad bild av dagens svenska barnbok. De visar hur synen på barnboken och barnboksforskningen har utvecklats och förändrats under de senaste decennierna. Boken riktar sig främst till studenter på grundnivå vid universitet och högskolor men också till bibliotekarier och lärare.

Läs mig - sluka mig! är en antologi med texter om barnlitteratur. Boken är indelad i fyra avsnitt. I det första diskuteras barnbokens status och dess funktion som barnläsning, i det andra läser fem barnboksforskare barnbokstexter från olika utgångspunkter, i det tredje presenteras den svenska barnboken och i det fjärde och avslutande behandlas den svenska lyriken för barn. Tillsammans ger bokens uppsatser en samlad bild av svensk barnboksforskning och svensk barnlitteratur.