Lära män leda kvinnor

"'De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor på chefsnivå. Varför?Jo

Tryckta utgåvor

Lära män leda kvinnor Lära män leda kvinnor
Lära män leda kvinnor
Utgiven: 2002-04-26
140 Sidor
ISBN 9789127091870
Häftad

Digitala utgåvor

Lära män leda kvinnor Lära män leda kvinnor
Lära män leda kvinnor
Utgiven: 2010-10-31
ISBN 9789127127340
E-bok
"'

De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor på chefsnivå. Varför?


Jo