Förövarpsykologi

"'

Digitala utgåvor

Förövarpsykologi Förövarpsykologi
Förövarpsykologi
Utgiven: 2010-09-30
ISBN 9789127122543
E-bok
"'

Vi möter dem på löpsedlar och i nyhetssändningar förövare av grova brott som våldtäkt och incest. Vad är det egentligen som försiggår inom dem? Kan vi förstå de människor som utfört dessa gärningar? Med utgångspunkt i psykodynamisk teori vill författarna till denna bok ge en bild av förövarnas psykologiska bakgrund. De ställer frågan: Vad vill dessa människor säga oss med sina gärningar? Grundsynen är att förövarna är människor som orsakar andra människor lidande utifrån ett eget stort lidande. Författarnas utgångspunkt är att kunskap om ett beteende underlättar möjligheten att förändra det. På så sätt blir behandlingen av förövaren också ett sätt att värna om offret.


Vi får en genomgång av teoribildning på området samt en beskrivning av olika behandlingsformer