Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

En trygg bas

Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin

Av John Bowlby. Översatt av Philippa Wiking

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas.

Läs mer...
En trygg bas En trygg bas
En trygg bas

En trygg bas

ISBN 9789127121416
Utkom 30 augusti 2010
ISBN
9789127121416
Typ
Inbunden
Sidantal
220
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas. Störningar i denna tidiga relation kan påverka personlighetsutvecklingen genom hela livet. Bowlby visar hur bindningsteorin kan tillämpas i såväl terapirelationen som i diagnostik och forskning.

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas. Störningar i denna tidiga relation kan påverka personlighetsutvecklingen genom hela livet. Bowlby visar hur bindningsteorin kan tillämpas i såväl terapirelationen som i diagnostik och forskning.