Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

ADHD-hjälpen

Onlinekurs

Har du svårt att få livet att gå ihop? Glömmer och missar du möten du skulle ha gått på? Blir du för arg, för uppvarvad eller för ledsen och saknar en inre balans? Adhd-hjälpen ger dig konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Boken riktar sig till dig som är vuxen och har adhd. 

Läs mer...
ADHD-hjälpen ADHD-hjälpen
ADHD-hjälpen

ADHD-hjälpen

ISBN 9789127137011
Utkom 1 december 2014
ISBN
9789127137011
Typ
Inbunden
Sidantal
272
Du har nått den maximala köpsumman.
Adhd i arbetslivet Adhd i arbetslivet
Adhd i arbetslivet
Onlinekurs

Adhd i arbetslivet

ISBN 9789127823907
Utkom 15 april 2019
ISBN
9789127823907
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlinekurs
Du har nått den maximala köpsumman.

Har du svårt att få livet att gå ihop? Glömmer och missar du möten du skulle ha gått på? Blir du för arg, för uppvarvad eller för ledsen och saknar en inre balans? Adhd-hjälpen ger dig konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Du får öva på att:

 • planera

 • organisera

 • bromsa impulser

 • reglera känslor

 • förbättra din uppmärksamhet

 • kommunicera och hantera konflikter

Metoderna bygger på KBT, den psykologiska behandling som har starkast vetenskapligt stöd vid adhd. Genom många exempel visar författaren hur andra har arbetat med och fått hjälp av strategierna. Här finns också information om kärnproblemen vid adhd, hur en utredning går till och vilket stöd samhället kan erbjuda. Även anhörigas situation tas upp och boken ger användbara verktyg för ett liv tillsammans med någon som har adhd. Till kapitlen finns övningsformulär som går att skriva ut från webben.

ADHD-hjälpen riktar sig till dig som är vuxen och har adhd. Den är även en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare.

ADHD i arbetslivet, Onlinekurs

Onlinekursen ADHD i arbetslivet ger dig strategier och verktyg som personer med adhd kan kan använda för att få sin arbetsdag att fungera bättre. Kursen riktar sig till dig som arbetar som coach, arbetsförmedlare eller stödperson till en person med adhd.

Har du svårt att få livet att gå ihop? Glömmer och missar du möten du skulle ha gått på? Blir du för arg, för uppvarvad eller för ledsen och saknar en inre balans? Adhd-hjälpen ger dig konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Du får öva på att:

 • planera

 • organisera

 • bromsa impulser

 • reglera känslor

 • förbättra din uppmärksamhet

 • kommunicera och hantera konflikter

Metoderna bygger på KBT, den psykologiska behandling som har starkast vetenskapligt stöd vid adhd. Genom många exempel visar författaren hur andra har arbetat med och fått hjälp av strategierna. Här finns också information om kärnproblemen vid adhd, hur en utredning går till och vilket stöd samhället kan erbjuda. Även anhörigas situation tas upp och boken ger användbara verktyg för ett liv tillsammans med någon som har adhd. Till kapitlen finns övningsformulär som går att skriva ut från webben.

ADHD-hjälpen riktar sig till dig som är vuxen och har adhd. Den är även en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare.

ADHD i arbetslivet, Onlinekurs

Onlinekursen ADHD i arbetslivet ger dig strategier och verktyg som personer med adhd kan kan använda för att få sin arbetsdag att fungera bättre. Kursen riktar sig till dig som arbetar som coach, arbetsförmedlare eller stödperson till en person med adhd.

En bra och lättläst bok som täcker mycket inom området med både en faktadel och en behandlingsdel. Personer med adhd kan läsa den på egen hand och den kan även användas som extra resurs i behandling enskilt eller i grupp. Jag skulle rekommendera boken även till behandlare och personal som arbetar med patientgruppen. Tidningen Beteendeterapeuten

Andra intressanta titlar