Vad är mänskliga rättigheter?

"'”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om

Tryckta utgåvor

Vad är mänskliga rättigheter?
Häftad 249 sidor. 2007-06-04. ISBN 9789127114371
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Vad är mänskliga rättigheter?
E-bok 2010-11-17. ISBN 9789127129313
Köp direkt via din återförsäljare
"'

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om