Vad är mänskliga rättigheter?

"'”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om

Tryckta utgåvor

Vad är mänskliga rättigheter? Vad är mänskliga rättigheter?
Vad är mänskliga rättigheter?
Utgivningsdatum 2007-06-04
249 Sidor
ISBN 9789127114371
Häftad

Digitala utgåvor

Vad är mänskliga rättigheter? Vad är mänskliga rättigheter?
Vad är mänskliga rättigheter?
Utgivningsdatum 2010-11-17
ISBN 9789127129313
E-bok
"'

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om