Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmanande lärande i förskolan

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan. 

Läs mer...
Utmanande lärande i förskolan Utmanande lärande i förskolan
Utmanande lärande i förskolan

Utmanande lärande i förskolan

ISBN 9789127817814
Utkom 27 september 2017
ISBN
9789127817814
Typ
Häftad
Sidantal
265
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men lär sig betydligt mer av att utmanas. Så hur lockar vi dem att våga pröva nytt, ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi vara på barnens motivation och nyfikenhet för att stärka lärandet?

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan. I kapitlen finns sammanfattningar och reflektionsfrågor som stöd för samtal om inställning, omdöme och lärandekultur.

Utmanande undervisning i förskolan vänder sig i första hand till förskollärare, lärare och pedagoger, men är relevant även för förskolechefer och övrig personal.

Sagt om boken:

"Boken presenterar flera exempel kring beröm som egentligen syftar till barnen men som direkt kan appliceras på medarbetarna. Beröm som inte ges för det som de redan kan, utan det som varit en utmaning och det de har förbättrat under året oavsett hur långt vi kommit i vår läranderesa. [...] Avslutningsvis vill jag säga att boken är väl värd att lägga några timmar på. Både för att det är bra läsning men också för reflektionen och dialoger jag haft med kollegor och medarbetare kring boken och vad det väckt i mig. Jag har förbättrats som skolledare!"
Helen Löfgren, Skolledaren mars 2018. 

"Författarna fokuserar på förskolebarnen och hur man ska stärka lärandet och främja ett utforskande arbetssätt för barn i åldrarna 3-7 år. Många väl underbyggda råd och förslag på aktiviteter ges angående hur man ska bemöta barnen för att utveckla deras tänkande, motivation och nyfikenhet. I varje kapitel finns reflektionsfrågor och återblickar som sammanfattar innehållet. Boken är överskådlig och lättläst med många underrubriker och illustrationer samt en detaljerad innehållsförteckning. Den vänder sig främst till förskolans pedagoger men stora delar av innehållet är relevant även för skolans första tre årskurser."
Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 1, 2018

Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men lär sig betydligt mer av att utmanas. Så hur lockar vi dem att våga pröva nytt, ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi vara på barnens motivation och nyfikenhet för att stärka lärandet?

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan. I kapitlen finns sammanfattningar och reflektionsfrågor som stöd för samtal om inställning, omdöme och lärandekultur.

Utmanande undervisning i förskolan vänder sig i första hand till förskollärare, lärare och pedagoger, men är relevant även för förskolechefer och övrig personal.

Sagt om boken:

"Boken presenterar flera exempel kring beröm som egentligen syftar till barnen men som direkt kan appliceras på medarbetarna. Beröm som inte ges för det som de redan kan, utan det som varit en utmaning och det de har förbättrat under året oavsett hur långt vi kommit i vår läranderesa. [...] Avslutningsvis vill jag säga att boken är väl värd att lägga några timmar på. Både för att det är bra läsning men också för reflektionen och dialoger jag haft med kollegor och medarbetare kring boken och vad det väckt i mig. Jag har förbättrats som skolledare!"
Helen Löfgren, Skolledaren mars 2018. 

"Författarna fokuserar på förskolebarnen och hur man ska stärka lärandet och främja ett utforskande arbetssätt för barn i åldrarna 3-7 år. Många väl underbyggda råd och förslag på aktiviteter ges angående hur man ska bemöta barnen för att utveckla deras tänkande, motivation och nyfikenhet. I varje kapitel finns reflektionsfrågor och återblickar som sammanfattar innehållet. Boken är överskådlig och lättläst med många underrubriker och illustrationer samt en detaljerad innehållsförteckning. Den vänder sig främst till förskolans pedagoger men stora delar av innehållet är relevant även för skolans första tre årskurser."
Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 1, 2018