Social handling och sociala relationer

I dag har teori inom sociologin i stort kommit att beteckna en verksamhet som i allt väsentligt är frigjord från den empiriska analysen av sociala fenomen. Boken Social handling och sociala relationer utgör ett bidrag till att minska klyftan mellan ”teoretisk” och ”empirisk” sociologi. 


Tryckta utgåvor

Social handling och sociala relationer Social handling och sociala relationer
Social handling och sociala relationer
Utgivningsdatum 2007-02-20
336 Sidor
ISBN 9789127114715
Inbunden

Digitala utgåvor

Social handling och sociala relationer Social handling och sociala relationer
Social handling och sociala relationer
Utgivningsdatum 2016-02-01
ISBN 9789127817739
E-bok

Vi blir alla sociologer i samma ögonblick som vi försöker förstå någon eller några aspekter av den sociala verkligheten.

I dag har teori inom sociologin i stort kommit att beteckna en verksamhet som i allt väsentligt är frigjord från den empiriska analysen av sociala fenomen. Boken Social handling och sociala relationer utgör ett bidrag till att minska klyftan mellan ”teoretisk” och ”empirisk” sociologi. En av författarnas ambitioner är också att göra teori mindre märkvärdigt och mer jordnära.

Som författarna beskriver i boken Social handling och sociala relationer är teori ett disciplinerat sätt att begrunda någonting som förvånar, att betrakta någonting som inte framstår som uppenbart. Sociologisk teori är ett redskap för att spekulera i hur den sociala verkligheten hänger ihop; hur det kommer sig att vi ser det vi ser när vi betraktar det sociala livet.

Innehållsförteckning:

  • Social handling och sociala relationer, en introduktion.
  • Sociologins ursprung och grunder.
  • Del 2 Aktör och interaktion.
  • Del 3. Struktur , relation och social skiktning