Moral i verksamhet

"'Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse

Digitala utgåvor

Moral i verksamhet
E-bok 2010-09-30. ISBN 9789127122789
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse