Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik med dynamiskt mindset

Hur du frigör dina elevers potential

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att de avslutar sin utbildning utan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Jo Boaler förklarar hur det traditionella sättet att närma sig ämnet kan förändras, så att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet.

Läs mer...
Matematik med dynamiskt mindset Matematik med dynamiskt mindset
Matematik med dynamiskt mindset

Matematik med dynamiskt mindset

ISBN 9789127817906
Utkom 4 mars 2017
ISBN
9789127817906
Typ
Häftad
Sidantal
290
Du har nått den maximala köpsumman.

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att de avslutar sin utbildning utan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Jo Boaler förklarar hur det traditionella sättet att närma sig ämnet kan förändras, så att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet.

Matematik med dynamiskt mindset är en banbrytande bok som svarar på frågorna:

  • Hur främjar vi ett dynamiskt mindset hos våra elever, som öppnar för en undervisning som väcker nyfikenhet, kämpaglöd och intresse?·
  • Hur frigör vi våra elevers matematiska potential?

Matematik med dynamiskt mindset riktar sig främst till grundskollärare och lärarstudenter, men har ambitionen att nå och påverka såväl föräldrars som elevers inställning till matematik. Alla borde läsa den!

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att de avslutar sin utbildning utan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Jo Boaler förklarar hur det traditionella sättet att närma sig ämnet kan förändras, så att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet.

Matematik med dynamiskt mindset är en banbrytande bok som svarar på frågorna:

  • Hur främjar vi ett dynamiskt mindset hos våra elever, som öppnar för en undervisning som väcker nyfikenhet, kämpaglöd och intresse?·
  • Hur frigör vi våra elevers matematiska potential?

Matematik med dynamiskt mindset riktar sig främst till grundskollärare och lärarstudenter, men har ambitionen att nå och påverka såväl föräldrars som elevers inställning till matematik. Alla borde läsa den!

Andra intressanta titlar