Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

Studiehandleningen till Läsförståelse genom strukturerade textsamtal ger underlag för sex fortbildningsträffar. Författarna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. 


Tryckta utgåvor

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning
Utgivningsdatum 2012-10-08
16 Sidor
ISBN 9789127133662
Häftad

Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång.