Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

"'Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång

Tryckta utgåvor

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning
Utgiven: 2012-10-08
16 Sidor
ISBN 9789127133662
Häftad
"'

Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång