Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

"'Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång

Tryckta utgåvor

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning
Häftad 16 sidor. 2012-10-08. ISBN 9789127133662
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång