Lärarens dubbla uppdrag

enligt den nya skollagen

Lärarens dubbla uppdrag av Elisabet Nihlfors fokuserar på den del av läraruppdraget – i gränslandet mellan politik och profession – som inte diskuteras särskilt ofta men som blir alltmer betydelsefullt för lärare att beakta och ha kunskap om. För att som lärare kunna påverka sin situation och yrkesroll, krävs god insikt i det system som styr skolans verksamhet. 


Tryckta utgåvor

Lärarens dubbla uppdrag Lärarens dubbla uppdrag
Lärarens dubbla uppdrag
Utgivningsdatum 2012-03-23
192 Sidor
ISBN 9789127130074
Häftad
Provläs

Lärarens dubbla uppdrag fokuserar på den del av läraruppdraget – i gränslandet mellan politik och profession – som inte diskuteras särskilt ofta men som blir alltmer betydelsefullt för lärare att beakta och ha kunskap om. För att som lärare kunna påverka sin situation och yrkesroll, krävs god insikt i det system som styr skolans verksamhet. Detta styrsystem ger den enskilda läraren såväl möjligheter som begränsningar i det dagliga arbetet.

I olika kapitel tar författaren bland annat upp:

• ekonomi som pedagogiskt redskap
• att leda och utveckla lärandet
• den kommunala organisationens påverkan
• skollag och läroplaner
• framtidens lärande.

Lärarens dubbla uppdrag riktar sig till lärare, lärarstuderande, rektorer och skolledare.