Roger Ellmin

Roger Ellmin är legitimerad psykolog och har i många år arbetat inom skolan. Han har tidigare skrivit flera böcker och en rad artiklar och rapporter om portfolio, ledarskap och arbetsmiljö m.m. Roger är en van och flitigt anlitad föreläsare.

Konflikthantering i skolan

Hur mycket tid lägger du på konflikter och hur hanteras de? Denna bok ger dig arbetsmodeller och instrument som kan effektivisera arbetet med konflikthantering. Författaren Roger Ellmin belyser konflikthantering ur flera olika perspektiv:Historiskt perspektiv; hur synen på konflikter har påverkats av samhällsutvecklingen
Utvecklingsperspektivet; konflikter i relation till barn och ungdomars...
Läs mer