Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kollegialt lärande i praktiken

Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering?

Boken Kollegialt lärande i praktiken – kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? av Lill Langelotz förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. 

Läs mer...
Kollegialt lärande i praktiken Kollegialt lärande i praktiken
Kollegialt lärande i praktiken

Kollegialt lärande i praktiken

Utkom 31 mars 2017

Isbn
9789127146501
Typ
Häftad
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Boken Kollegialt lärande i praktiken – kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssammanhang och utifrån en praktikteoretisk ansats – teorin om praktikarkitekturer – analyserar och problematiserar Lill Langelotz fenomenet kollegialt lärande, samt belyser både emanciperande och stigmatiserande processer.

Kollegialt lärande i praktiken visar även hur demokratiska praktiker med elevers lärande i fokus möjliggörs. Då det svenska utbildningssystemet ska genomsyras av en demokratisk undervisning utgör boken därmed ett unikt, teoretiskt och viktigt bidrag till litteraturen om lärares kompetensutveckling.

Boken Kollegialt lärande i praktiken – kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssammanhang och utifrån en praktikteoretisk ansats – teorin om praktikarkitekturer – analyserar och problematiserar Lill Langelotz fenomenet kollegialt lärande, samt belyser både emanciperande och stigmatiserande processer.

Kollegialt lärande i praktiken visar även hur demokratiska praktiker med elevers lärande i fokus möjliggörs. Då det svenska utbildningssystemet ska genomsyras av en demokratisk undervisning utgör boken därmed ett unikt, teoretiskt och viktigt bidrag till litteraturen om lärares kompetensutveckling.