Kollegialt lärande i praktiken

Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering?

Boken Kollegialt lärande i praktiken – kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? av Lill Langelotz förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. 


Tryckta utgåvor

Kollegialt lärande i praktiken Kollegialt lärande i praktiken
Kollegialt lärande i praktiken
Utgivningsdatum 2017-03-31
150 Sidor
ISBN 9789127146501
Häftad
Provläs

Boken Kollegialt lärande i praktiken – kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssammanhang och utifrån en praktikteoretisk ansats – teorin om praktikarkitekturer – analyserar och problematiserar Lill Langelotz fenomenet kollegialt lärande, samt belyser både emanciperande och stigmatiserande processer.

Kollegialt lärande i praktiken visar även hur demokratiska praktiker med elevers lärande i fokus möjliggörs. Då det svenska utbildningssystemet ska genomsyras av en demokratisk undervisning utgör boken därmed ett unikt, teoretiskt och viktigt bidrag till litteraturen om lärares kompetensutveckling.