Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hot och våld i skolvardagen

Att förstå och hjälpa utsatta elever

Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?

Läs mer...
Hot och våld i skolvardagen Hot och våld i skolvardagen
Hot och våld i skolvardagen

Hot och våld i skolvardagen

ISBN 9789127825390
Utkom 14 oktober 2019
ISBN
9789127825390
Typ
Häftad
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?

Denna bok bidrar med ny viktig kunskap om elevers skolvardag samt vad elever själva anser vara väsentligt för att skapa en bättre och tryggare skola för alla elever. Att lyfta fram elevers röster och erfarenheter rörande våld, hot och trakasserier i skolan är något nytt.

Samtidigt som boken tillför unika elevperspektiv visar den också på så väl förebyggande åtgärder och strategier, som förslag på mer akuta insatser. I arbetet med att skapa en tryggare skola för alla våra grund- och gymnasielever krävs att eleverna får professionellt stöd.

Boken är skriven för studenter på lärar- och rektorsprogrammen samt verksamma lärare, rektorer och personal inom elevhälsan som möter ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?

Denna bok bidrar med ny viktig kunskap om elevers skolvardag samt vad elever själva anser vara väsentligt för att skapa en bättre och tryggare skola för alla elever. Att lyfta fram elevers röster och erfarenheter rörande våld, hot och trakasserier i skolan är något nytt.

Samtidigt som boken tillför unika elevperspektiv visar den också på så väl förebyggande åtgärder och strategier, som förslag på mer akuta insatser. I arbetet med att skapa en tryggare skola för alla våra grund- och gymnasielever krävs att eleverna får professionellt stöd.

Boken är skriven för studenter på lärar- och rektorsprogrammen samt verksamma lärare, rektorer och personal inom elevhälsan som möter ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

Väl använd lästid för rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Hög kvalitet och en mycket bra forskningsbaserad bok! Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 24, 2019.