Thomas Johansson

Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.