Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter Metodisk handbok

Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter är en praktiskt inriktad läspedagogisk framställning där teori varvas med praktiska tips och övningar. Tonvikten ligger på att skriva och bearbeta texter. I boken hittar du konkreta förslag till övningar som passar för elever i alla åldrar med olika svagheter.

Tryckta utgåvor

Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter Metodisk handbok
Häftad 288 sidor. 2006-08-25. ISBN 9789127722972
Köp direkt via din återförsäljare

Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter är en praktiskt inriktad läspedagogisk framställning där teori varvas med praktiska tips och övningar. Tonvikten ligger på att skriva och bearbeta texter. I boken hittar du konkreta förslag till övningar som passar för elever i alla åldrar med olika svagheter.

Till boken Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter finns ett fylligt kopieringsunderlag som beställs separat via återförsäljare.