Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Effektiv bedömning

Formativa, summativa och responsiva strategier

Boken Effektiv bedömning av Daisy Christodoulou ger nya, viktiga insikter om hur undervisning och bedömning kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås här att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. 

Läs mer...
Effektiv bedömning Effektiv bedömning
Effektiv bedömning

Effektiv bedömning

Utkom 21 september 2018

ISBN
9789127822733
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna i sitt sätt att organisera undervisning – inte minst de eleversom kanske har det lite svårare. Boken Effektiv bedömning ger nya, viktiga insikter om hur undervisning och bedömning kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås det att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. Kunskap blir då alltid knuten till ett innehåll, vilket är en förutsättning för att utveckla olika förmågor. Metoden innehåller både formativa och summativa bedömningsperspektiv och ett resonemang om vikten att hålla isär dem.

Daisy Christodoulou tar avstamp i flera konkreta klassrums- och bedömningssituationer och boken blir ett handfast stöd för blivande såväl som erfarna lärare att lutasig mot. Framför allt är boken Effektiv bedömning mycket professionsnära och skriven med stor respekt för lärares expertis.

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna i sitt sätt att organisera undervisning – inte minst de eleversom kanske har det lite svårare. Boken Effektiv bedömning ger nya, viktiga insikter om hur undervisning och bedömning kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås det att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. Kunskap blir då alltid knuten till ett innehåll, vilket är en förutsättning för att utveckla olika förmågor. Metoden innehåller både formativa och summativa bedömningsperspektiv och ett resonemang om vikten att hålla isär dem.

Daisy Christodoulou tar avstamp i flera konkreta klassrums- och bedömningssituationer och boken blir ett handfast stöd för blivande såväl som erfarna lärare att lutasig mot. Framför allt är boken Effektiv bedömning mycket professionsnära och skriven med stor respekt för lärares expertis.