De fem stora

Fullan-Hattie-Timperley-Wiliam-Dweck

De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv.

 

Tryckta utgåvor

De fem stora
Häftad 184 sidor. 2016-08-11. ISBN 9789127146518
Köp direkt via din återförsäljare

De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv.

  • Michael Fullan
  • John Hattie
  • Helen Timperley
  • Dylan Wiliam
  • Carol S. Dweck

Ett lands hela utveckling står i direkt relation till dess skola och hur den hanteras. Därför är skolforskning något som bör intressera och engagera – inte bara lärare, elever och föräldrar – hela samhället bör diskutera den. Alltför många reformer och förändringar i skolan har införts under antaganden. Men vi måste kräva mer – vi måste veta. All förändring av skolan måste ske med stöd av forskning, vetenskapliga belägg och bred erfarenhet. 

De fem stora vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, men även alla andra skolintresserade. Med ett lärarperspektiv ger den förståelse för relevant skolforskning knuten till det dagliga komplexa skolarbetet. 

Läraren, författaren och utbildningskonsulten Jesper Ersgård ger här ett tungt bidrag till den aktuella skoldebatten. (...) Ersgård skriver entusiastiskt och lättbegripligt, och forskarnas förändringsförslag presenteras tydligt och rättvist – texten är dessutom påtagligt verklighetsanknuten. Därmed fungerar boken utmärkt som praktisk handledning i det konkreta lärararbetet och som aktuell sammanställning av pedagogisk skolforskning.

Ola Svärd, BTJ-häftet nr 22, 2016