Berusad av Gud

"'Tolv mystiker från tre religioner samlas till en rundabordskonferens i Andalusien för att söka enhet och bilda till fred i världen. De kom från när och fjärran. Mäster Eckhart

Digitala utgåvor

Berusad av Gud
E-bok 2010-11-17. ISBN 9789127123427
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Tolv mystiker från tre religioner samlas till en rundabordskonferens i Andalusien för att söka enhet och bilda till fred i världen. De kom från när och fjärran. Mäster Eckhart