Antoon Geels

Antoon Geels är fil.dr och professor i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet och en uppskattad föredragshållare. Han har publicerat ett tiotal böcker om mystik i olika religiösa traditioner.