Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bedömning i svenskämnet

Bedömning av läsande och skrivande i skolåren 7-9

Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori och antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. 

Läs mer...
Bedömning i svenskämnet Bedömning i svenskämnet
Bedömning i svenskämnet

Bedömning i svenskämnet

ISBN 9789127138445
Utkom 26 maj 2015
ISBN
9789127138445
Typ
Häftad
Sidantal
248
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och läsbedömningsformat, samt konkretiserar genom exempel från olika ämnen.

Boken utkommer vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Bedömning i svenskämnet är Svensklärarföreningens årsskrift 2014.

Sagt om boken:

"Den första delen är teoretisk medan de fyra sista kapitlen beskriver autentiska klassrumssituationer där författarna bl.a. diskuterar val av bedömningssituationer och återkoppling till elever. Skriften behandlar ett angeläget ämne, den är förhållandevis lättläst, känns lättillgänglig och mycket användbar för lärare i svenska för år 7-9."
Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 16 2015

Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och läsbedömningsformat, samt konkretiserar genom exempel från olika ämnen.

Boken utkommer vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Bedömning i svenskämnet är Svensklärarföreningens årsskrift 2014.

Sagt om boken:

"Den första delen är teoretisk medan de fyra sista kapitlen beskriver autentiska klassrumssituationer där författarna bl.a. diskuterar val av bedömningssituationer och återkoppling till elever. Skriften behandlar ett angeläget ämne, den är förhållandevis lättläst, känns lättillgänglig och mycket användbar för lärare i svenska för år 7-9."
Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 16 2015