Michael Tengberg

Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om läsning i vid bemärkelse och om skolans läsundervisning. I ett pågående forskningsprojekt studeras effekterna av strukturerad läsundervisning i högstadiet. I ett annat pågående projekt undersöker Tengberg utgångspunkterna och instrumenten för att mäta och bedöma läsförmåga inom ramen för det svenska skolsystemet.

Bedömning i svenskämnet

Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och läsbedömningsformat, samt konkretiserar genom exempel från olika ämnen.


Boken utkomme...
Läs mer