Bedömning i svenskämnet

Bedömning av läsande och skrivande i skolåren 7-9

Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori och antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. 


Tryckta utgåvor

Bedömning i svenskämnet Bedömning i svenskämnet
Bedömning i svenskämnet
Utgivningsdatum 2015-05-26
248 Sidor
ISBN 9789127138445
Häftad
Provläs

Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och läsbedömningsformat, samt konkretiserar genom exempel från olika ämnen.

Boken utkommer vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Bedömning i svenskämnet är Svensklärarföreningens årsskrift 2014.

Sagt om boken:

Den första delen är teoretisk medan de fyra sista kapitlen beskriver autentiska klassrumssituationer där författarna bl.a. diskuterar val av bedömningssituationer och återkoppling till elever. Skriften behandlar ett angeläget ämne, den är förhållandevis lättläst, känns lättillgänglig och mycket användbar för lärare i svenska för år 7-9.

Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 16 2015