Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att undervisa för livslångt lärande

Didaktiska perspektiv

Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.

Läs mer...
Att undervisa för livslångt lärande Att undervisa för livslångt lärande
Att undervisa för livslångt lärande

Att undervisa för livslångt lärande

ISBN 9789127826878
Utkom 7 januari 2020
ISBN
9789127826878
Typ
Häftad
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.

Skolan har ansvar att rusta eleverna för en alltmer komplex och global värld. Varje individ behöver också få förutsättningar att ta aktivt ansvar för ett hållbart liv och demokratiskt samhälle. Att undervisa för livslångt lärande visar hur du kan undervisa på ett sätt som överensstämmer med FN:s och EU:s riktlinjer för livslångt lärande inom följande områden:

 • läs- och skrivkunnighet
 • flerspråkighet
 • matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
 • digital kompetens
 • personlig och social kompetens samt kompetens att lära att lära
 • medborgarskapskompetens
 • entreprenörskompetens
 • kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.


Varje område behandlas i varsitt kapitel och kopplas till rikligt med undervisningsverktyg. De modeller som presenteras är evidensbaserade och lätta att omsätta till klassrumspraktik. Boken vänder sig till studerande och verksamma lärare i alla ämnen, men är i första hand anpassad efter undervisning i F–6.

Sagt om boken:

”Den här gången har hon [Barbro Westlund] tagit ett helhetsgrepp på undervisningen och skrivit om de nödvändiga förutsättningarna för livslångt lärande; vad barn behöver för att lyckas både i skolämnena och i livet. En viktig bok för alla lärare att läsa och samtala om!”
Sara Persson, lärare i Gunnebo skola, tilldelades Svensklärarpriset 2019, författare och föreläsare

”48 praktiknära undervisningsmodeller inspirerar och gör boken högst tillämpbar i klassrummet!”
Nina Danielsson, lärare i Farsta grundskola

"Författaren ger även många evidensbaserade tips på vad de kan göra i klassrummet. Texten torde intressera målgruppen genom att vara en övergripande diskussion om vad eleverna bör lära sig under sin skolgång."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 5, 2020

”I boken presenteras ämnes- och allmändidaktiska kompetenser som kan ses som enskilda styrkor, men som i samspel också befruktar varandra!”
Katarina Herrlin, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet, tilldelades Ingvar Lundbergpriset 2016, författare och föreläsare

Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.

Skolan har ansvar att rusta eleverna för en alltmer komplex och global värld. Varje individ behöver också få förutsättningar att ta aktivt ansvar för ett hållbart liv och demokratiskt samhälle. Att undervisa för livslångt lärande visar hur du kan undervisa på ett sätt som överensstämmer med FN:s och EU:s riktlinjer för livslångt lärande inom följande områden:

 • läs- och skrivkunnighet
 • flerspråkighet
 • matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
 • digital kompetens
 • personlig och social kompetens samt kompetens att lära att lära
 • medborgarskapskompetens
 • entreprenörskompetens
 • kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.


Varje område behandlas i varsitt kapitel och kopplas till rikligt med undervisningsverktyg. De modeller som presenteras är evidensbaserade och lätta att omsätta till klassrumspraktik. Boken vänder sig till studerande och verksamma lärare i alla ämnen, men är i första hand anpassad efter undervisning i F–6.

Sagt om boken:

”Den här gången har hon [Barbro Westlund] tagit ett helhetsgrepp på undervisningen och skrivit om de nödvändiga förutsättningarna för livslångt lärande; vad barn behöver för att lyckas både i skolämnena och i livet. En viktig bok för alla lärare att läsa och samtala om!”
Sara Persson, lärare i Gunnebo skola, tilldelades Svensklärarpriset 2019, författare och föreläsare

”48 praktiknära undervisningsmodeller inspirerar och gör boken högst tillämpbar i klassrummet!”
Nina Danielsson, lärare i Farsta grundskola

"Författaren ger även många evidensbaserade tips på vad de kan göra i klassrummet. Texten torde intressera målgruppen genom att vara en övergripande diskussion om vad eleverna bör lära sig under sin skolgång."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 5, 2020

”I boken presenteras ämnes- och allmändidaktiska kompetenser som kan ses som enskilda styrkor, men som i samspel också befruktar varandra!”
Katarina Herrlin, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet, tilldelades Ingvar Lundbergpriset 2016, författare och föreläsare

Äntligen en bok som konkretiserar det livslånga lärandet, behövs i lärarutbildningen! Elina Larsson och Jeanette Steenbrink, lärarstudenter vid Stockholms universitet