Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Rivstart

Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare.

Läs mer

About Rivstart – the fastest way to learn Swedish!

With Rivstart’s clear structure and varied exercises, students with a capacity for independent study will learn Swedish much faster. Rivstart is composed of single language material for beginner and intermediate learners of Swedish as a foreign language, and is designed for language learners both in and outside of Sweden. Language skills can be practiced with a good dose of humor and without needless repetition, all in order to suit students with good study habits.

For Self-Study - learn Swedish by your self

Rivstart contains a wide range of texts and exercises. Pronunciation exercises are worked in regularly throughout the material, and Rivstart will give your students excellent preparation for working, day-to-day communication. It is also a good companion for self-study. The pedagogy is simple to understand, and the structure of the textbook and exercise book easy to follow. The back of the textbook also contains a detailed chapter on pronunciation, where students can listen and practice on their own. You’ll also find a small grammar. Everything you need to facilitate independent language learning! You'll learn Swedish in no time!

5 quick facts about Rivstart:

- Learn swedish faster
- Encourages communication
- Now with more exercises
- Suitable for: Swedish as a foreign language level A1-C1, SFI 3, SVA grundvux, beginners with good capacity for independent study, business training in Swedish

With Rivstart’s clear structure and varied exercises, students with a capacity for independent study will learn Swedish much faster. Rivstart is composed of single language material for beginner and intermediate learners of Swedish as a foreign language, and is designed for language learners both in and outside of Sweden. Language skills can be practiced with a good dose of humor and without needless repetition, all in order to suit students with good study habits.

For Self-Study - learn Swedish by your self

Rivstart contains a wide range of texts and exercises. Pronunciation exercises are worked in regularly throughout the material, and Rivstart will give your students excellent preparation for working, day-to-day communication. It is also a good companion for self-study. The pedagogy is simple to understand, and the structure of the textbook and exercise book easy to follow. The back of the textbook also contains a detailed chapter on pronunciation, where students can listen and practice on their own. You’ll also find a small grammar. Everything you need to facilitate independent language learning! You'll learn Swedish in no time!

5 quick facts about Rivstart:

- Learn swedish faster
- Encourages communication
- Now with more exercises
- Suitable for: Swedish as a foreign language level A1-C1, SFI 3, SVA grundvux, beginners with good capacity for independent study, business training in Swedish

Rivstart – den snabbaste vägen!

Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven.

För studievana och självstudier

Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Rivstart kortfattat:

* Snabb inlärning
* Uppmuntrar till kommunikation
* Nu fler övningar
* Passar för: Svenska som främmande språk nivå A1-C1, SFI studieväg 3, SVA grundvux, nybörjare med studievana, företagsutbildningar i svenska samt kurserna Sva 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven.

För studievana och självstudier

Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Rivstart kortfattat:

* Snabb inlärning
* Uppmuntrar till kommunikation
* Nu fler övningar
* Passar för: Svenska som främmande språk nivå A1-C1, SFI studieväg 3, SVA grundvux, nybörjare med studievana, företagsutbildningar i svenska samt kurserna Sva 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Välj filter